Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka JN 6/2022 – Zdravstvene usluge : konsultanti za potrebe Opšte bolnice Čačak ( na period od 12 meseci)

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2022. godinu verzija 5

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2022. godinu verzija 4

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka JN 5/2022 – Zdravstvene usluge: konsultanti i onkološki konzilijum za potrebe Opšte bolnice Čačak ( na period od 12 meseci)

Obaveštenje o dodeli ugovora JN 2/2022 – Nabavka ultrazvučnih aparata za potrebe Opšte bolnice Čačak

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2022. JN 22/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2022. JN 13/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2022. JN 36/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2022. JN 38/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2022. JN 21/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2022. JN 3/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2022. JN 37/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2022. JN 12/2021

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki 2022. verzija 3

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki 2022. verzija 2

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2022. JN 2/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal JN 1/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma JN 30-2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma JN 9-2021 

Обавештење о додели уговора закључених на основу оквирних споразума ЈН 33-2021

План јавних набавки 2022. године 

Обавештење о закључењу оквирног споразума и обуставу или поништење поступка – Јавна набавка бр. 38/2021 – Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвета

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 36/2021 – Материјал за одржавање чистоће (једногодишње потребе)

Обавештење о закључењу оквирног споразума и обуставу или поништење поступка – Јавна набавка бр. 34/2021 – Остеосинтетски материјал за потребе Службе за ортопедију Опште болнице Чачак

Обавештење о закључењу оквирног споразума и обуставу или поништење поступка – Јавна набавка бр. 37/2021 – Санитетски потрошни материјал (6-месечне потребе)

Обавештење о закључењу оквирног споразума и обуставу или поништење поступка – Јавна набавка бр. 33/2021 – Лекови

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 35/2021 – Осигурање имовине и лица

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 01/2022 – Набавка и уградња РТГ цеви за АХ апарат ARTIS ONE произвођача SIEMENS за потребе ангио сале Опште болнице Чачак

Обавештење о закључењу уговора– Јавна набавка бр. 31/2021 – Медицинска опрема (инхалатор и офталмоскоп)

Обавештење о закључењу уговора– Јавна набавка бр. 32/2021 – Осигурање моторних возила

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 30/2021 – Потрошни материјал за инвазивну кардиоваскуларну дијагностику и лечење (деветомесечне потребе)

Закључење уговора на основу оквирног споразума/система динамичке набавке – Јавна набавка бр. 22/2021 – Здравствене услуге: онколошки конзилијум и консултанти (IV квартал)

Закључење уговора на основу оквирног споразума/система динамичке набавке – Јавна набавка бр. 21/2021 – Животне намирнице (IV квартал)

Закључење уговора на основу оквирног споразума/система динамичке набавке – Јавна набавка бр. 13/2021 – Канцеларијски материјал и здравствени обрасци (IV квартал)

Закључење уговора на основу оквирног споразума/система динамичке набавке – Јавна набавка бр. 12/2021 – Дезинфекциона средства (IV квартал)

Закључење уговора на основу оквирног споразума/система динамичке набавке – Јавна набавка бр. 3/2021 – Санитетски потрошни материјал (18-месечне потребе) (IV квартал)

Закључење уговора на основу оквирног споразума/система динамичке набавке – Јавна набавка бр. 2/2021 – Потрошни материјал за хемодијализу (трогодишње потребе) (IV квартал)

Закључење уговора на основу оквирног споразума/система динамичке набавке – Јавна набавка бр. 1/2021 – Потрошни материјал за плазма стерилизатор са закупом апарата ( 3-годишње потребе) (IV квартал)

Закључење уговора на основу оквирног споразума/система динамичке набавке – Јавна набавка бр. 29/2020 – Остеосинтетски материјал за потребе Службе за ортопедију и трауматологију са пластичном хирургијом сет Б

Обавештење о закључењу уговора и обуставу или поништење поступка – Јавна набавка бр. 27/2021 – Сервисирање медицинске опреме III

Обавештење о закључењу оквирног споразума и обуставу или поништење поступка – Јавна набавка бр. 29/2021 – Потрошни материјал за медицинске апарате II

Обавештење о закључењу уговора и обуставу или поништење поступка – Јавна набавка бр. 25/2021 – Сервисирање медицинске опреме II

Обавештење о закључењу оквирног споразума и обуставу или поништење поступка – Јавна набавка бр. 28/2021 – Потрошни материјал за медицинске апарате I

Обавештење о закључењу уговора и обуставу или поништење поступка – Јавна набавка бр. 24/2021 – Сервисирање медицинске опреме I

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 26/2021 – Постељина за потребе Опште болнице Чачак

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 23/2021 – Обављање послова заштите од јонизујућег зрачења

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 22/2021 –  Здравствене услуге: онколошки конзилијум и консултанти

Обавештење о закључењу уговора на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 13/2021 – Канцеларијски материјал и здравствени обрасци (III квартал)

Обавештење о закључењу уговора на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 7/2021 – Гориво за моторна возила (III квартал)

Обавештење о закључењу уговора на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 3/2021 – Санитетски потрошни материјал (18-месечне потребе) III квартал

Обавештење о закључењу уговора на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 2/2021 – Потрошни материјал за хемодијализу (трогодишње потребе) III квартал

Обавештење о закључењу уговора на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 1/2021 –  Потрошни материјал за плазма стерилизатор са закупом апарата ( 3-годишње потребе) III квартал

Обавештење о закључењу уговора на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 31/2021 –  Дезинфекциона средства (III квартал)

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 12/2021 –  Дезинфекциона средства

Обавештење о закључењу уговора и обуставу или поништење уговора – Јавна набавка бр. 20/2021 – Сервисирање медицинске опреме

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 13/2021 – Канцеларијски материјал и здравствени обрасци

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 14/2021 – Набавка и уградња РТГ цеви са заменом операторске конзоле за ЦГ скенер Bright speed 16 Elite

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 19/2021 – Материјал за ремонт топловодног котла са услугом ремонта

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 17/2021 – Осигурање инфективног медицинског отпада

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 8/2021 – Медицински гасови

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 15/2021 – Набавка и инсталација Апликативног и DB сервера

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 18/2021 – Одржавање Next Biz апликативног софтвера 

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 9/2021 – Цитостатици са Листе Д лекова

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 16/2021 – Реконструкција постојећег простора за смештај новог РТГ апарата у Служби за пнеумофтизиологију

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 5/2021 – Одржавање лабораторијског информационог система СЛИСС

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 7/2021 – Гориво за моторна возила

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 10/2021 – Услуге санитарних прегледа радника, опреме и објеката и контрола пречишћене и дезинфиковане воде

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 29/2020 – Остеосинтетски материјал за потребе Службе за ортопедију и трауматологију са пластичном хирургијом сет Б

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 6/2021 – Одржавање болничког информационог система

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 2/2021 – Потрошни материјал за хемодијализу (трогодишње потребе)

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 3/2021 – Санитетски потрошни материјал (18-месечне потребе)

Обавештење о обустави поступка – Јавна набавка бр. 4/2021 – Услуге одржавања и поправке софтвера

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 1/2021 – Потрошни материјал за плазма стерилизатор са закупом апарата ( 3-годишње потребе) Опште болнице Чачак

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума– Јавна набавка бр. 29-2020 – Остеосинтетски материјал за потребе Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 31-2020 – Средства за дезинфекцију

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 31-2020 – Средства за дезинфекцију

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 29-2020 – Остеосинтетски материјал за потребе Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак

Обавештење о додели уговору – Јавна набавка бр. 30-2020 – Медицински гасови

Обавештење о додели уговору – Јавна набавка бр. 25-2020 – Дигитални РТГ апарат број

Профил наручиоца у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19)

ПРОФИЛ НАРУЧИОЦА

Пун назив наручиоца: Општа болница Чачак
Врста наручиоца: Јавни наручилац
Матични број: 17878735
ПИБ: 109170290
Држава: СРБИЈА
Општина: Чачак
Место: Чачак
Делатност: здравство
Облик својине: Државна својина
Облик организовања: Установа
Категорија: остало
Контакт: оbcacak@gmail.com

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОД 30.09.2020. године

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОД 28.10.2020. године

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОД 27.11.2020. године

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама можете преузети овде.