ЗДРАВСТВЕНЕ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЧАЧАК

 У спровођењу здравствене заштите здравствена установа и приватна пракса дужне су да примењују научно доказане, проверене и безбедне здравствене технологије у превенцији, дијагностици, лечењу и рехабилитацији.

Под здравственим технологијама подразумевају се све здравствене методе и поступци који се могу користити у циљу унапређивања здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, који обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне лекове и медицинска средства, медицинске процедуре, као и услове за пружање здравствене заштите.

Под новим здравственим технологијама подразумевају се здравствене технологије које се по први пут уводе за коришћење у здравственим установама у Републици, односно за одређене нивое здравствене заштите, као и здравствене технологије које по први пут користи одређена здравствена установа, односно приватна пракса.

Да би здравстевна установа могла у пружању здравствене заштите применити нове здравствене технологије неопходно је да добије дозволу Министарства здравља.

Статусним променама извршеним над Здравственим центром  „Др Драгиша Мишовић“ Чачак и то поделе уз оснивање од новонасталих здравствених установа Општа болница Чачак је закључила уговор о преузмању права и обавеза са Здравственим центром „Др Драгиша Мишовић“ Чачак, те тиме и могућност да настави са применом нових здравствених технологија. Ово из разлога што је у ОЈ Општој болници Чачак Здравственог центра „Др Драгиша Мишовић“ Чачак, нове здравствене технологије биле једино могуће применити, због простора, опреме и кадра.

У Општој болници Чачак су уведене следеће нове здравствене технологије:

 • Лапараскопске процедуре за репарацију вентралних и инцизионих кила
 • Лапараскопске процедуре из области колоректалних хирургија
 • Супституциона терапија метадоном
 • Хируршке бајпас процедуре са употребом графтова, ендоваскуларни третман вена и хемороида
 • Уградња ендопротезе колена
 • Гел техника
 • Тромболитичка терапија акутног исхемијског можданог удара
 • Лапараскопска дијагностика и лечење у гинекологији
 • Функционална ендоскопска хирургија синуса
 • Анализа крви, урина и/или других телесних материја у циљу утврђивања алкохола и/или психоактивни супстанци у организму које су забрањене за употребу пре и за време вожње
 • Дерматоскопија
 • Прокалцитонин – рани маркер сепсе, Pro/Bnp – маркер нивоа срчане исуфицијенције, Тумор маркери CA/72, CYFRA – за туморе плућа, PAPA и Fri BHCG – за пренатални скрининг трудноће, Anti Tg; Anti TPO; Anti TSHR – за штитасту жлезду, Коштани маркер – Osteokalcin Beta и Croslaps, Vit D3 250H и укупни Vit D за лечење остеопорозе
 • Узимање крви из пупчаника

 Општа болница Чачак увела је у раду следеће нове технологије:

1. Хистероскопија

2. Лапараскопска процедура из области колоректалне хирургије – лапараскопске операције из области хирургије дебелог црева

3. Лапараскопска хистеректомија

4. Лапараскопска асистирана вагинална хистеректомија

 Општа болница Чачак увела је у рад нову здравствену технологију АНГИО САЛУ.

 Општа болница Чачак увела је у рад још једну нову здравствену технологију – континуирани поступци замене бубрежне функције, хемоадсорпције и терапеутске плазмаферезе Continuous renal replacement therapy-CRRT, hemoadsorption and therapeutic plasmapheresis.