Историјат Службе за трансфузију крви болнице у Чачку

Служба за трансфузију крви при Општој болници у Чачку (тадашњи назив Станица за трансфузију крви) основана је далеке 1951. године. Већ наредне године формира се као Кабинет, а његова основна делатност била је прикупљање крви од добровољних давалаца, обрада и чување крви и подмиривање потреба за крвљу у лечењу болничких пацијената. Од 1965. године се уводи у рад и пренатална заштита трудница.
Кабинет за трансфузију 1977. године прераста у Службу за трансфузију крви и развија се како у смислу повећања броја добровољних давалаца крви тако и у смислу унапређења примене циљне терапије компонентама крви.
У оквиру службе, 1984. године, почиње праћење хемостазе преко скрининг тестова за болничке пацијенте и праћење пацијената на ОАТ (орална антикоагулантна терапија).
Од 1988. године се почиње са производњом тромбоцита и криопреципитата за потребе болничких пацијената.

Служба за трансфузију крви данас
Задатак Службе за трансфузију крви је да у сваком тренутку пацијенту обезбеди оптималну количину крвне компоненте која му недостаје, а то остварује кроз прикупљање крви од добровољних давалаца крви и од наменских (породичних) давалаца.
Крв се прикупља од ДДК у просторијама Службе која се налази у приземљу централне зграде Опште болнице Чачак, као и на организованим акцијама на терену.
Број добровољних давалаца крви варира између 3500 и 4000 на годишњем нивоу.

Основна делатност Службе:
-прикупљање и тестирање крви,
-припрема крви и компонената крви,
обрада,
-складиштење ,
-претрансфузиона испитивања,
-издавање крви и крвних компонената за терапијску примену стационарним пацијентима,
-имунохематолошка испитивања (крвне групе, подгрупе, Рх фенотип, скрининг антитела код трудница и пацијената, Цоомбс-ови тестови),
-испитивање и евидентирање трансфузијских нежељених ефеката и нежељених догађаја,
-едукација запослених у области имунохематологије, компонентне терапије, нежељених ефеката трансфузије,
-консултације у области хемотерапије – клиничке трансфузиологије
вођење документације у писаној и електронској форми.

Тренутни број запослених
У служби за трансфузију тренутно је запослено је три лекара који су специјалисти трансфузиологије, 10 техничара са средњом школом и један са вишом. Сви техничари имају завршену едукацију (пети степен) за бављење трансфузијском медицином.
Начелник службе: Др Славица Китановић, специјалиста трансфузиологије
Главни техничар: Марија Марковић, виша медицинска сестра, транфузиста

Радно време
1.смена: 07.00 до 14.00х радним данима
Даваоци крви могу крв дати сваког радног дана у просторијама службе од 07.00 до 13.30 и на акцијама добровољног давања крви у организацији Црвеног крста

Амбуланта (без заказивања пријема пацијената): 07.00 до 09.00х, сваког радног дана
Телефон: 032/307 – 000, локал 10-84

Служба – сменски рад (техничари на издавању крви за стационарне пацијенте): 00.00 – 24.00
Директан телефон службе 032/307 – 080
Преко централе болнице 032/307 – 000 локал 1078, 1081, 1082, 1084

Општа болница Чачак

Др Драгиша Мишовић бр. 205

32 000 Чачак, Србија

(032) 307 000 – централа

E-mail адреса: obcacak@gmail.com