Органи Опште болнице Чачак

Органи Опште болнице су:

  • Директор
  • Управни одбор
  • Надзорни одбор

Органе Опште болнице из става 1. овог члана, у складу са Законом, именује и разрешава Оснивач.