Пријем и збрињавање ургентних стања

Ургентно – пријемна служба основана је 01.11.2001. године. Служба је доступна за пружање медицинске помоћи 24х свих 365 дана у години.

Запослени у служби су оспособљени за збрињавање свих стања у области ургнетне медицине. Након прегледа лекара, обављају се неопходна лабораторијска и радиолошка, као и сва друга ургентна дијагностика, као и одговарајући консултативни прегледи, након чега се доноси одлука о даљем третману. Служба има одговарајући просторни капацитет који је функционалан и искоришћен.

У служби је запослено 5 лекара специјалиста Ургентне медицине као и 1 доктор медицине, као и 19 медицинских сестара, од тога 2 медицинске сестре са вишом школом и 4 болничара.

urgentna

Општа болница Чачак

Др Драгиша Мишовић бр. 205

32 000 Чачак, Србија

(032) 307 000 – централа

E-mail адреса: obcacak@gmail.com