Патолошка, патохистолошка и цитохистолошка дијагностика

Радно време службе: 07:00h – 14:00h

Служба за патологију у оквиру Чачанске Болнице почела је да ради 1972. године под називом ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА И СУДСКА МЕДИЦИНА. Први патолог и начелник службе била је др Нада Кнежевић која са једним техничарем -Божидаром Бојановићем и са најосновнијом опремом за рад у скромном простору започиње рад ове службе.

Годинама служба се развијала како кадровски тако технички и просторно. Тако да осамдесетих година служба добија два лаборанта. Од 1989. године службу води начелник др Првослав Савић, специјалиста патолошке анатомије.

Набављена је савремена опрема за рад: микроскопи, аутоматски ткивни процесор, апарати за калупљење, клизни микроскопи, криотом Леика, термостат, усисне капелице и пратећа опрема у виду компјутера и инвентара.

Служба патологије са поносом може истаћи да је просторно једна од најопремљених патологија у Србији – од маја 2000. године служба је усељена у нову зграду наменски пројектовану за потребе патологије,судске медицине са капелом. У оквиру објекта патологије налазе се:
-две лабораторије;
-две савремено поремљене обдукционе сале;
-капела за тоалету и издавање лешева са расхладном комором;
-просторије за архивирање пато – хистолошке документације, пато – хистолошких калупа и плочица које се иначе чувају од самог оснивања службе;
-просторија за администрацију;
-лекарске ординације;
-санитарни чворови (шест)са туш кабинама;
-магацински простор;
-простор за складиштење и чување хемијског отпада добијеног приликом рада.

Статистички гледано број анализа се повећава из године у годину тако да сада годишње се уради у просеку:
-ЕX-ТЕМПОРЕ -150
-пато-хистолошких плочица – 22000
-клиничких и судских обдукција – 50.

Одељење обавља:
-пато – хистолошку и цитолошку дијагностику на стандардним ХЕ препаратима и специјалним бојењима (типа хистохемијска)
-ЕX – ТЕМПОРЕ дијагностику за потребе хирушких и осталих одељења
-клиничке обдукције
-судске обдукције
-судско-медицинска вештачења
-чување и тоалета лешева
-архивирање пато – хистолошког материјала и документације.

За сада се имуно-хистохемијске анализе раде у терцијарним установама (Београд, Крагујевац) али постоји план да се те анализе у будућности раде у нашој служби што зависи од броја прегледа што је услов за увођење нове методе. Данас се са поносом може рећи да је одељење патологије дијагностички центар Опште Болнице Чачак.

Особље службе:
Лекари
– Др Првослав Савић, специјалиста патолошке анатомије – НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ
-Др Биљана Перуничић, специјалиста патолошке анатомије – ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА СЛУЖБЕ
– Др Милош Маниташевић, специјалиста судске медицине- Прим.Др Стеван Божић, специјалиста патолошке анатомије

Техничари
-Душица Миликић, ВМС – ГЛАВНА СЕСТРА
-Драгица Ћериман, лаборант
-Славица Јелић, лаборант
-Љубиша Јојић, мед.техничар – помоћник обдуцента
-Јасна Обрадовић, лаборант
-Катарина Вучићевић, лаборант

-Хигијеничар: Зора Радосавчевић

Општа болница Чачак

Др Драгиша Мишовић бр. 205

32 000 Чачак, Србија

(032) 307 000 – централа

E-mail адреса: obcacak@gmail.com