Сектор заједничких медицинских послова

–          пријем и збрињавање ургентних стања

–          анестезија са реаниматологијом

–          физикална медицина и рехабилитација

–          специјалистичко – консултативни прегледи ;

–          дневне болнице за дијагностику и терапеутски третман (хемодијализа, онкологија и др .)

–          лабораторијска дијагностика

–          радиолошка дијагностика

–          трансфузија крви

–          патолошка, патохистолошка и цитохистолошка дијагностика

–          фармацеутска делатност (болничка апотека)