Лабораторијска дијагностика

Лабораторијска служба Опште болнице Чачак постоји од 1950. године и од тада па до данашњег дана се у кадровском и техничком смислу прогресивно развијала. У оквиру лабораторије постоје службе биохемије, хематологије, имунохемије и хемостазе које поседују најсавременију аналитичку опрему, укључујући и анализатор за хемијски преглед и седимент урина.

Тренутан број запослених је 28, од тога: три дипломирана фармацеута специјалиста медицинске биохемије, два доктора медицине специјалиста клиничке биохемије, три виша лаборанта, деветнаест лабораторијских техничара.

Начелник лабораторијске службе је дипл. пх. спец. мед. биохемије Драгана Брковић, главни техничар службе је виши лабораторијски техничар Зоран Лекић.

Радно време лабораторије је 24h, рани јутарњи часови резервисани су за амбулантне пацијенте, а остатак радног времена за болничке пацијенте и хитне случајеве.

Општа болница Чачак

Др Драгиша Мишовић бр. 205

32 000 Чачак, Србија

(032) 307 000 – централа

E-mail адреса: obcacak@gmail.com