Сектор заједничких немедицинских послова:

–  Служба за правне и економско финансијске послове

–  Служба за техничке и друге сличне послове