Комисија за унапређење квалитета рада

Комисија за унапређење квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Општој болници у складу са законом. Комисија за унапређење квалитета рада доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у Општој болници. Комисија за унапређење квалитета рада у свом саставу има пет чланова које именује директор. Комисија за унапређење квалитета рада најмање једном у три месеца , одржава састанак ради решавања о питањима из свог делокруга. Комисија за унапређење квалитета рада доноси Пословник о свом раду.