Сектор хируршких грана медицине:

–       хирургија са дечјом хирургијом

–       ортопедија и трауматологија са пластичном хирургијом

–       урологија

–       офталмологија

–       оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом

–       гинекологија и акушерство са неонатологијом