Правилник о уређивању поступка јавне набавке

 

Назив јавне набавке

Предмет јавне набавке

Врста поступка

Рок за достављање понуда

Објављено на порталу јавних набавки и интернет страници

Документација

ЈН 67/2019 Остеосинтетски материјал за потребе Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак (деветомесечне потребе)

Добра

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење позив

20.12.2019. године до 13:00 часова

16.01.2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

26.12.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

13.12.2019.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 66/2019 Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (седмомесечне потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

09.01.2020. године до 12:00 часова

21.02.2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

.02.2020.

Обавештење о обустави поступка

04.02.2020.

Обавештење о обустави поступка

03.02.2020.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка
Одлука о обустави поступка

31.12.2019.

Појашњење конкурсне документације

10.12.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 65/2019 Санитетски и уградни материјал за потребе оперативних служби Опште болнице Чачак (десетомесечне потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

06.01.2020. године до 13:00 часова

18.02.2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

03.02.2020.

Обавештење о обустави поступка

31.01.2020.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка

06.12.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 64/2019 Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (седмомесечне потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

03.01.2020. године до 13:00 часова

14.02.2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

12.02.2020.

Обавештење о обустави поступка

03.02.2020.

Обавештење о обустави поступка

31.01.2020.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка
Одлука о обустави поступка

25.12.2019.

Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

23.12.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

02.12.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 63/2019 Медицински инструменти за потребе Офталмолошке службе Опште болнице Чачак

Добра

Отворени поступак јавне набавке

03.01.2020. године до 12:00 часова

14.02.2020.

Обавештење о закљученом уговору

31.01.2020.

Одлука о додели уговора

02.12.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 62/2019 Услуге осигурања имовине и лица Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Отворени поступак јавне набавке

30.12.2019. године до 13:00 часова

03.02.2020.

Обавештење о закљученом уговору

10.01.2020.

Одлука о додели уговора

29.11.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 61/2019 Технички материјал за потребе Опште болнице Чачак (десетомесечне потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

10.12.2019. године до 13:00 часова

25.12.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

20.12.2019.

Обавештење о обустави поступка

18.12.2019.

Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума

28.11.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 60/2019 Осигурање моторних возила Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

09.12.2019. године до 13:00 часова

25.12.2019.

Обавештење о закљученом уговору

17.12.2019.

Одлука о додели уговора

27.11.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 59/2019 Материјал за одржавање чистоће за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

09.12.2019. године до 12:00 часова

31.12.2019.

Обавештење о обустави поступка

25.12.2019.

Обавештење о обустави поступка

24.12.2019.

Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка

09.12.2019.

Појашњење конкурсне документације

06.12.2019.

Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

29.11.2019.

Појашњење конкурсне документације

27.11.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 58/2019 ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ за потребе Опште болнице Чачак (шестомесечне потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

02.12.2019. године до 13:00 часова

19.12.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

01.11.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 57/2019 Лекови за потребе Опште болнице Чачак (десетомесечне потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

29.11.2019. године до 12:00 часова

27.12.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

13.12.2019.

Обавештење о обустави поступка

12.12.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка

30.10.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 56/2019 Технички материјал за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

28.10.2019. године до 13:00 часова

15.11.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

13.11.2019.

Обавештење о обустави поступка

05.11.2019.

Обавештење о обустави поступка

04.11.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка
Одлука о обустави поступка

22.10.2019.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

17.10.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 55/2019 Преузимање и збрињавање опасног индустријског отпада за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

21.10.2019. године до 12:00 часова

05.11.2019.

Обавештење о закљученом уговору

29.10.2019.

Одлука о додели уговора

09.10.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 54/2019 Сервисирање рачунарске опреме Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

17.10.2019. године до 14:00 часова

08.11.2019.

Обавештење о закљученом уговору

31.10.2019.

Обавештење о обустави поступка

29.10.2019.

Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора

07.10.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 53/2019 Осигурање моторних возила Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

14.10.2019. године до 12:00 часова

31.10.2019.

Обавештење о обустави поступка

24.10.2019.

Одлука о обустави поступка

03.10.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 52/2019 Потрошни материјал за дијализу са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак ( двогодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

01.11.2019. године до 12:00 часова

18.11.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

12.11.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

02.10.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 51/2019 Грађевинско занатски радови на спољашњој канализационој мрежи

Радови

Јавна набавка мале вредности

10.10.2019. године до 13:00 часова

18.10.2019.

Обавештење о закљученом уговору

14.10.2019.

Одлука о додели уговора

30.09.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 50/2019 Телекомуникационе услуге: ВПН веза између Опште болнице Чачак и објекта Медицине рада (на период од једне године

Услуге

Јавна набавка мале вредности

07.10.2019. године до 13:00 часова

28.10.2019.

Обавештење о закљученом уговору

16.10.2019.

Одлука о додели уговора

02.10.2019.

Појашњење конкурсне документације

26.09.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 49/2019 Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (седмомесечне потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

25.10.2019. године до 12:00 часова

30.10.2019.

Обавештење о обустави поступка

29.10.2019.

Одлука о обустави поступка

15.10.2019.

Измењена позив за подношење понуда
Измењена конкурсна документација

25.09.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 48/2019 Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (десетомесечне потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

16.10.2019. године до 12:00 часова

22.11.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о обустави поступка

12.11.2019.

Обавештење о обустави поступка

08.11.2019.

Одлука о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума

01.10.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

20.09.2019.

Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

16.09.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 47/2019 Санитетски и уградни материјал за потребе оперативних служби Опште болнице Чачак

Добра

Отворени поступак јавне набавке

14.10.2019. године до 13:00 часова

22.11.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о обустави поступка

12.11.2019.

Обавештење о обустави поступка

07.11.2019.

Одлука о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума

09.10.2019.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

26.09.2019.

Појашњење конкурсне документације

17.09.2019.

Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

13.09.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 46/2019 Услуга фиксне и мобилне телефоније и интернета за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

16.09.2019. године до 13:00 часова

11.10.2019.

Обавештење о закљученом уговору

27.09.2019.

Одлука о додели уговора

11.09.2019.

Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

04.09.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 45/2019 Здравствене услуге: консултанти за потребе Опште болнице Чачак (на период од 4 месеца)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

11.09.2019. године до 12:00 часова

17.09.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

12.09.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

30.08.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 44/2019 Сервисирање немедицинске опреме Опште болнице Чачак (на период од 10 месеци)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

10.09.2019. године до 13:00 часова

23.09.2019.

Обавештење о закљученом уговору

16.09.2019.

Обавештење о обустави поступка

12.09.2019.

Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора

29.08.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 43/2019 Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак

Добра

Јавна набавка мале вредности

09.09.2019. године до 13:00 часова

27.09.2019.

Обавештење о закљученом уговору

19.09.2019.

Одлука о додели уговора

09.09.2019.

Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

28.08.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 42/2019 Остеосинтетски материјал за потребе Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

25.09.2019. године до 12:00 часова

01.11.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

15.10.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

13.09.2019.

Конкурсна документација

26.08.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 41/2019 Лекови за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

09.09.2019. године до 12:00 часова

10.10.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

09.10.2019.

Обавештење о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

27.09.2019.

Обавештење о обустави поступка

25.09.2019.

Одлука о обустави поступка

22.08.2019.

Појашњење конкурсне документације

19.08.2019.

Појашњење конкурсне документације

08.08.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 40/2019 Услуге осигурања инфективног медицинског отпада Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

07.08.2019. године до 12:00 часова

22.08.2019.

Обавештење о закљученом уговору

12.08.2019.

Одлука о додели уговора

02.08.2019.

Појашњење конкурсне документације

29.07.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 39/2019 Набавка разделника паре са уградњом у систем за снабдевање паром Опште болнице Чачак

Добра

Јавна набавка мале вредности

26.07.2019. године до 12:00 часова

05.08.2019.

Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка

22.07.2019.

Појашњење конкурсне документације

16.07.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 38/2019 Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (десетомесечне потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

29.07.2019. године до 12:00 часова

30.08.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

20.08.2019.

Обавештење о обустави поступка

16.08.2019.

Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума

27.06.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 35/2019 Сервисирање немедицинске опреме Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

05.07.2019. године до 13:00 часова

29.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору

15.07.2019.

Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора

25.06.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 36/2019 Здравствене услуге: консултанти за потребе Опште болнице Чачак (на период од једног месеца)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

02.07.2019. године до 12:00 часова

09.07.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

03.07.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

21.06.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 37/2019 Текстилни материјал за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Јавна набавка мале вредности

01.07.2019. године до 11:00 часова

12.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору

03.07.2019.

Одлука о додели уговора

21.06.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 27/2019 Одржавање болничког информационог система “HIS1“ за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

01.07.2019. године до 12:00 часова

18.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору

12.07.2019.

Одлука о додели уговора

21.06.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 34/2019 Сервисирање медициснке опреме за потребе Опште болнице Чачак ( на период од 10 месеци)

Услуге

Отворени поступак јавне набавке

19.07.2019. године до 13:00 часова

28.08.2019.

Обавештење о закљученом уговору

08.08.2019.

Обавештење о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка

11.07.2019.

Појашњење конкурсне документације

08.07.2019.

Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

19.06.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 32/2019 Услуге санитарних прегледа радника, објеката и прегледи воде за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

14.06.2019. године до 14:00 часова

01.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору

26.06.2019.

Одлука о додели уговора

04.06.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 33/2019 Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

04.07.2019. године до 12:00 часова

14.08.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

13.08.2019.

Обавештење о обустави поступка

02.08.2019.

Обавештење о обустави поступка

31.07.2019.

Одлука о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума

24.06.2019.

Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

18.06.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурснe документацијe

10.06.2019.

Појашњење конкурсне документације

04.06.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 31/2019 Дезинфекциона средства за потребе Опште болнице Чачак (деветомесечне потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

13.06.2019. године до 12:00 часова

01.07.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

21.06.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

03.06.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 29/2019 Обављање послова заштите од јонизујућег зрачења за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

13.06.2019. године до 13:00 часова

08.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору

26.06.2019.

Одлука о додели уговора

03.06.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 30/2019 Сервисирање и одржавање лифтова Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

10.06.2019. године до 12:00 часова

21.06.2019.

Обавештење о закљученом уговору

13.06.2019.

Одлука о додели уговора

31.05.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 28/2019 Медицински гасови за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

26.06.2019. године до 13:00 часова

12.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору

28.06.2019.

Одлука о додели уговора

27.05.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 25/2019 Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

20.05.2019. године до 12:00 часова

02.12.2019.

Обавештење о закљученом уговору

27.11.2019.

Одлука о додели уговора

26.07.2019.

Обавештење о обустави поступка

18.07.2019.

Одлука о обустави поступка

07.06.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

31.05.2019.

Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума

10.05.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 24/2019 Гориво за моторна возила за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

17.05.2019. године до 13:00 часова

07.06.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

28.05.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

07.05.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 26/2019 Сервисирање моторних возила и трактора за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

16.05.2019. године до 12:00 часова

24.05.2019.

Одлука о додели уговора

07.05.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 23/2019 Одржавање NEXTBIZ апликативног софтвера за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

03.05.2019. године до 12:00 часова

16.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору

10.05.2019.

Одлука о додели уговора

23.04.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 22/2019 ИД картице са инкорпорираним антисерумима у гелу и закуп апарата за потребе Службе за трансфузију крви Општe болницe Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

22.05.2019. године до 13:00 часова

03.06.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

29.05.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

22.04.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 21/2019 Здравствене услуге: консултанти и онколошки конзилијум за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

30.04.2019. године до 12:00 часова

17.05.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

13.05.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

18.04.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 20/2019 ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ за потребе Опште болнице Чачак (шестомесечне потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

16.05.2019. године до 13:00 часова

25.06.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

10.06.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

16.04.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 19/2019 ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Радови

Јавна набавка мале вредности

22.04.2019. године до 12:00 часова

24.04.2019.

Одлука о додели уговора

04.04.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 18/2019 Апарати и стетоскопи за мерење крвног притиска за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Отворени поступак јавне набавке

03.05.2019. године до 13:00 часова

31.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору

16.05.2019.

Одлука о додели уговора

15.04.2019.

Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

02.04.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 17/2019 МОБИЛНИ RO C ЛУК за потребе Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак

Добра

Отворени поступак јавне набавке

22.04.2019. године до 13:00 часова

24.04.2019.

Одлука о додели уговора

21.03.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 16/2019 Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

17.04.2019. године до 11:00 часова

21.06.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

17.06.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

05.06.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

30.05.2019.

Обавештење о обустави поступка

29.05.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

27.05.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка

17.04.2019.

Појашњење конкурсне документације

12.04.2019.

Појашњење конкурсне документације

01.04.2019.

Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

26.03.2019.

Појашњење конкурсне документације

18.03.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 12/2019 Сервисирање медициснке опреме за потребе Опште болнице Чачак ( на период од једне године)

Услуге

Отворени поступак јавне набавке

15.04.2019. године до 13:00 часова

31.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору

17.05.2019.

Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора

12.04.2019.

Појашњење конкурсне документације

28.03.2019.

Појашњење конкурсне документације

21.03.2019.

Појашњење конкурсне документације

14.03.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 15/2019 Медицинска опрема и инструменти за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Отворени поступак јавне набавке

12.04.2019. године до 12:00 часова

16.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1

30.04.2019.

Одлука о додели уговора

13.03.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 14/2019 Импланти у ортопедији за потребе Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

08.04.2019. године до 12:00 часова

24.04.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

16.04.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

08.03.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 13/2019 Набавка и замена облоге на ваљку за пеглање веша за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Јавна набавка мале вредности

18.03.2019. године до 12:00 часова

29.03.2019.

Обавештење о закљученом уговору

25.03.2019.

Одлука о додели уговора

06.03.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 11/2019 Текстилни материјал за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Јавна набавка мале вредности

11.03.2019. године до 12:00 часова

08.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору

05.04.2019.

Обавештење о обустави поступка

28.03.2019.

Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора

12.03.2019.

Појашњење конкурсне документације

07.03.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурснe документацијe

04.03.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурснe документацијe

27.02.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 10/2019 Потрошни материјал за инвазивну кардиоваскуларну дијагностику и лечење за потребе Општe болницe Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

28.03.2019. године до 13:00 часова

25.04.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

15.04.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

09.04.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

22.03.2019.

Појашњење конкурсне документације

05.03.2019.

Конкурсна документација
Измена конкурснe документацијe

26.02.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 9/2019 Цитостатици са Д листе лекова за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

27.03.2019. године до 13:00 часова

07.05.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

18.04.2019.

Обавештење о обустави поступка

16.04.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка

27.03.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

25.02.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 8/2019 Одржавање лабораторијског информационог система “СЛИС“ за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

05.03.2019. године до 13:00 часова

21.03.2019.

Обавештење о закљученом уговору

11.03.2019.

Одлука о додели уговора

21.02.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 7/2019 Материјал за одржавање чистоће за потребе Опште болнице Чачак (једанаестомесечне потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

04.03.2019. године до 12:00 часова

11.03.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

05.03.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

20.02.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 6/2019 Здравствени обрасци и канцеларијски материјал за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

04.03.2019. године до 13:00 часова

25.03.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

12.03.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

20.02.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 5/2019 Дезинфекциона средства за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

01.03.2019. године до 13:00 часова

22.03.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

21.03.2019.

Обавештење о обустави поступка

11.03.2019.

Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума

19.02.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 4/2019 Тонери и кертриџи за штампаче за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

01.03.2019. године до 12:00 часова

13.05.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

29.03.2019.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

12.03.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

19.02.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 3/2019 Услуге такси превоза за запослене Опште болнице Чачак који су приправни (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

27.02.2019. године до 13:00 часова

08.03.2019.

Обавештење о закљученом уговору

04.03.2019.

Одлука о додели уговора

18.02.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 2/2019 Технички материјал за потребе Опште болнице Чачак (седмомесечне потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

25.02.2019. године до 12:00 часова

14.03.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

06.03.2019.

Обавештење о обустави поступка

04.03.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка

22.02.2019.

Измењена конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурснe документацијe

13.02.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 1/2019 Медицински инструменти за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Јавна набавка мале вредности

22.02.2019. године до 13:00 часова

11.03.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1

04.03.2019.

Одлука о додели уговора

12.02.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 65/2018 Материјал за одржавање чистоће за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

25.12.2018. године до 12:00 часова

28.05.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

16.05.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

16.04.2019.

Обавештење о поништењу поступка

28.01.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

24.01.2019.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

23.01.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

09.01.2019.

Одлука о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума

19.12.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације

14.12.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 64/2018 Услуге осигурања имовине и лица Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

11.12.2018. године до 12:00 часова

26.12.2018.

Обавештење о закљученом уговору

19.12.2018.

Одлука о додели уговора

05.12.2018.

Појашњење конкурсне документације

29.11.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 63/2018 Санитетски и уградни материјал за потребе оперативних служби Опште болнице Чачак

Добра

Отворени поступак јавне набавке

10.12.2018. године до 13:00 часова

19.12.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

17.12.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

08.11.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 62/2018 Природни гас за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

03.12.2018. године до 12:00 часова

19.12.2018.

Обавештење о закљученом уговору

13.12.2018.

Одлука о додели уговора

07.11.2018.

Измена конкурснe документацијe

02.11.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 61/2018 Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (шестомесечне потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

29.11.2018. године до 12:00 часова

08.01.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

04.01.2019.

Одлука о закључењу оквирног споразума

17.12.2018.

Обавештење о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка

14.11.2018.

Конкурсна документација
Измена конкурснe документацијe

01.11.2018.

Измена конкурснe документацијe
Појашњење конкурсне документације

30.10.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 59/2018 Комерцијални тест еритроцити на ИД гел картицама

Добра

Отворени поступак јавне набавке

28.11.2018. године до 13:00 часова

11.12.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

05.12.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

29.10.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 60/2018 ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ за потребе Опште болнице Чачак (шестомесечне потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

26.11.2018. године до 13:00 часова

25.01.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

26.12.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

13.12.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

20.11.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације

26.10.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 58/2018 Занатски радови за уређење простора бетонским плочама за потребе Опште болнице Чачак

Радови

Јавна набавка мале вредности

05.11.2018. године до 13:00 часова

16.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору

09.11.2018.

Одлука о додели уговора

24.10.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 57/2018 Радови на реконструкцији мреже одвода кондензата у објекту вешераја Опште болнице Чачак

Радови

Јавна набавка мале вредности

02.11.2018. године до 13:00 часова

13.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору

07.11.2018.

Одлука о додели уговора

23.10.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 56/2018 Лекарски прегледи запослених Опште болнице Чачак

Услуге

Отворени поступак јавне набавке

15.10.2018. године до 12:00 часова

02.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору

23.10.2018.

Одлука о додели уговора

04.10.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН Н 55/2018 Грађевинско занатски радови на објектима Опште болнице Чачак

Радови

Јавна набавка мале вредности

12.10.2018. године до 13:00 часова

02.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору

23.10.2018.

Одлука о додели уговора

02.10.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 54/2018 Потрошни материјал за апарат за специјално биполарно лигирање са закупом апарата за потребе Општe болницe Чачак (трогодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

31.10.2018. године до 13:00 часова

09.11.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

05.11.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

01.10.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 53/2018 Осигурање моторних возила Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

09.10.2018. године до 12:00 часова

29.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору

16.10.2018.

Одлука о додели уговора

27.09.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 52/2018 Преузимање и збрињавање опасног и неопасног индустријског отпада за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

05.10.2018. године до 12:00 часова

29.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору

16.10.2018.

Одлука о додели уговора

26.09.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 51/2018 Телекомуникационе услуге: ВПН веза између Опште болнице Чачак и објекта Медицине рада (на период од једне годинe)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

08.10.2018. године до 13:00 часова

01.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору

19.10.2018.

Одлука о додели уговора

26.09.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 50/2018 Технички материјал за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

04.10.2018. године до 12:00 часова

26.10.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

16.10.2018.

Обавештење о обустави поступка

15.10.2018.

Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума

24.09.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 49/2018 Здравствене услуге: консултанти за потребе Опште болнице Чачак (на период од 4 месеца)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

24.09.2018. године до 12:00 часова

04.10.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

26.09.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

13.09.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 48/2018 Услуга фиксне и мобилне телефоније и интернета за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

10.09.2018. године до 13:00 часова

27.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору

03.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору

26.09.2018.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

21.09.2018.

Одлука о додели уговора

07.09.2018.

Појашњење конкурсне документације

30.08.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 47/2018 Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (деветомесечне потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

19.09.2018. године до 12:00 часова

26.10.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

15.10.2018.

Обавештење о обустави поступка

12.10.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка

07.09.2018.

Појашњење конкурсне документације

20.08.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 46/2018 Сервисирање немедицинске опреме Опште болнице Чачак (на период од 11 месеци)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

24.08.2018. године до 12:00 часова

29.08.2018.

Обавештење о обустави поступка

28.08.2018.

Одлука о обустави поступка

15.08.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 45/2018 Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

07.09.2018. године до 12:00 часова

22.10.2018.

Обавештење о обустави поступка

19.10.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

03.10.2018.

Обавештење о обустави поступка

02.10.2018.

Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка

08.08.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 44/2018 ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Радови

Јавна набавка мале вредности

16.08.2018. године до 13:00 часова

05.09.2018.

Обавештење о закљученом уговору

24.08.2018.

Одлука о додели уговора

06.08.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 43/2018 Остеосинтетски материјал за потребе Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

03.09.2018. године до 12:00 часова

01.10.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

17.09.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

03.08.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 42/2018 Грађевинско занатски радови на санацији улазног степеништа и рампе на одељењу неурологије

Радови

Јавна набавка мале вредности

10.08.2018. године до 13:00 часова

17.08.2018.

Обавештење о закљученом уговору

14.08.2018.

Одлука о додели уговора

31.07.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 40/2018 Санитетски и уградни материјал за потребе оперативних служби Опште болнице Чачак

Добра

Отворени поступак јавне набавке

29.08.2018. године до 13:00 часова

08.10.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

26.09.2018.

Обавештење о обустави поступка

25.09.2018.

Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума

27.08.2018.

Појашњење конкурсне документације

23.08.2018.

Појашњење конкурсне документације

16.08.2018.

Појашњење конкурсне документације

13.08.2018.

Појашњење конкурсне документације

09.08.2018.

Појашњење конкурсне документације

08.08.2018.

Конкурсна документација
Појашњење и измена 1 конкурснe документацијe

30.07.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 41/2018 Лекови за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

27.08.2018. године до 12:00 часова

21.09.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

07.09.2018.

Обавештење о обустави поступка

05.09.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка

23.08.2018.

Појашњење конкурсне документације

16.08.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурснe документацијe

27.07.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 39/2018 Услуге осигурања инфективног медицинског отпада Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

02.08.2018. године до 12:00 часова

17.08.2018.

Обавештење о закљученом уговору

06.08.2018.

Одлука о додели уговора

24.07.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 38/2018 Медицинска опрема: инструменти за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Отворени поступак јавне набавке

23.08.2018. године до 13:00 часова

04.09.2018.

Обавештење о закљученом уговору

29.08.2018.

Одлука о додели уговора

24.07.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 37/2018 Сервисирање медициснке опреме за потребе Опште болнице Чачак (на период од 10 месеци)

Услуге

Отворени поступак јавне набавке

13.08.2018. године до 13:00 часова

24.09.2018.

Обавештење о закљученом уговору

17.09.2018.

Одлука о додели уговора

07.09.2018.

Обавештење о обустави поступка

05.09.2018.

Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка

16.08.2018.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

30.07.2018.

Конкурсна документација
Измена 1 конкурснe документацијe

20.07.2018.

Појашњење конкурсне документације

16.07.2018.

Појашњење конкурсне документације

12.07.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 36/2018 Сервисирање немедицинске опреме Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

19.07.2018. године до 12:00 часова

06.08.2018.

Обавештење о закљученом уговору

27.07.2018.

Обавештење о обустави поступка

26.07.2018.

Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора

09.07.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 35/2018 Обављање послова заштите од јонизујућег зрачења за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне 11 месеци)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

16.07.2018. године до 13:00 часова

23.07.2018.

Обавештење о закљученом уговору

18.07.2018.

Одлука о додели уговора

05.07.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 34/2018 Услуге санитарних прегледа радника, објеката и прегледи воде за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

11.06.2018. године до 13:00 часова

21.06.2018.

Обавештење о закљученом уговору

15.06.2018.

Одлука о додели уговора

05.06.2018.

Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена 1 конкурснe документацијe

31.05.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 33/2018 Медицински гасови за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

28.06.2018. године до 13:00 часова

20.07.2018.

Обавештење о закљученом уговору

03.07.2018.

Одлука о додели уговора

29.05.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 32/2018 Обављање послова заштите од јонизујућег зрачења за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

01.06.2018. године до 13:00 часова

21.06.2018.

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави поступка

13.06.2018.

Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка

22.05.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 31/2018 Сервисирање и одржавање лифтова Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

28.05.2018. године до 12:00 часова

07.06.2018.

Обавештење о закљученом уговору

30.05.2018.

Одлука о додели уговора

17.05.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 30/2018 Потрошни материјал за дијализу за потребе Опште болнице Чачак (двогодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

15.06.2018. године до 12:00 часова

16.07.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

28.06.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

31.05.2018.

Појашњење конкурсне документације

16.05.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 28/2018 Здравствене услуге: консултант и онколошки конзилијум за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

21.05.2018. године до 12:00 часова

04.06.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

24.05.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

16.05.2018.

Појашњење конкурсне документације

10.05.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 29/2018 Текстилни материјал: компресе за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Јавна набавка мале вредности

17.05.2018. године до 14:00 часова

07.06.2018.

Обавештење о закљученом уговору

28.05.2018.

Одлука о додели уговора

09.05.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 26/2018 Гориво за моторна возила за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

17.05.2018. године до 13:00 часова

07.06.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

28.05.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

10.05.2018.

Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација

07.05.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 27/2018 Медицинска опрема за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Отворени поступак јавне набавке

06.06.2018. године до 13:00 часова

06.07.2018.

Обавештење о закљученом уговору партија 4
Обавештење о закљученом уговору партија 3
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 1

02.07.2018.

Одлука о додели уговора

22.06.2018.

Одлука о додели уговора

01.06.2018.

Појашњење конкурсне документације

25.05.2018.

Конкурсна документација
Измена 2 конкурснe документацијe

11.05.2018.

Конкурсна документација
Измена 1 конкурснe документацијe

07.05.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 25/2018 Потрошни материјал за привремени пејсмејкер са закупом апарата за потребе Општe болницe Чачак (двогодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

04.06.2018. године до 13:00 часова

12.06.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

08.06.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

03.05.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 24/2018 Одржавање болничког информационог система “HIS1“ за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

10.05.2018. године до 12:00 часова

23.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору

17.05.2018.

Одлука о додели уговора

30.04.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 23/2018 Сервисирање моторних возила за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

09.05.2018. године до 12:00 часова

29.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору

17.05.2018.

Одлука о додели уговора

30.04.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 22/2018 ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ за потребе Опште болнице Чачак (шестомесечне потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

21.05.2018. године до 13:00 часова

26.06.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

08.06.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

17.05.2018.

Појашњење конкурсне документације

16.05.2018.

Појашњење конкурсне документације

20.04.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 21/2018 Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Отворени поступак јавне набавке

18.05.2018. године до 11:00 часова

06.07.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

02.07.2018.

Обавештење о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

22.06.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

15.06.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка
Одлука о обустави поступка

16.05.2018.

Појашњење конкурсне документације

11.05.2018.

Појашњење конкурсне документације

07.05.2018.

Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације и измена 3 конкурснe документацијe

03.05.2018.

Позив за подношење понуда
Измена 2 конкурснe документацијe
Измењена конкурсна документација

20.04.2018.

Конкурсна документација
Измена 1 конкурснe документацијe

18.04.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 20/2018 Медицинска опрема за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Јавна набавка мале вредности

27.04.2018. године до 13:00 часова

21.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору партија 4
Обавештење о закљученом уговору партија 3
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 1

07.05.2018.

Одлука о додели уговора

18.04.2018.

Измењена конкурсна документација

17.04.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 19/2018 Одржавање NEXTBIZ апликативног софтвера за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

26.04.2018. године до 13:00 часова

09.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору

04.05.2018.

Одлука о додели уговора

16.04.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 18/2018 Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

 Добра

 Отворени поступак јавне набавке

07.05.2018. године до 12:00 часова

18.06.2018.

Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

05.06.2018.

Обавештење о обустави поступка

04.06.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка
Одлука о обустави поступка

04.05.2018.

Појашњење конкурсне документације

30.04.2018.

Појашњење конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације

17.04.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

05.04.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 17/2018 ИД картице са инкорпорираним антисерумима у гелу и закуп апарата за потребе Службе за трансфузију крви Општe болницe Чачак (једногодишње потребе)

 Добра

 Отворени поступак јавне набавке

03.05.2018. године до 13:00 часова

 

04.06.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

29.05.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

02.04.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 16/2018 Текстилни материјал за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Јавна набавка мале вредности

05.04.2018. године до 12:00 часова

04.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору

19.04.2018.

Одлука о додели уговора

26.03.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 15/2018 Импланти у ортопедији за потребе  Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

20.04.2018. године до 12:00 часова

14.05.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

07.05.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

16.04.2018.

Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација

21.03.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 14/2018 Сервисирање медициснке опреме за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Отворени поступак јавне набавке

11.04.2018. године до 13:00 часова

08.06.2018.

Обавештење о закљученом уговору

07.06.2018.

Обавештење о обустави поступка

31.05.2018.

Одлука о исправци одлуке о додели уговора

24.05.2018.

Обавештење о обустави поступка

23.05.2018.

Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка

23.03.2018.

Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

19.03.2018.

Појашњење конкурсне документације

12.03.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 13/2018 Потрошни материјал за дијализу са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (за партију 1 и 2: трогодишње потребе, за партију 3: двогодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

30.03.2018. године до 12:00 часова

10.05.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

24.04.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

21.03.2018.

Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

19.03.2018.

Појашњење конкурсне документације

15.03.2018.

Конкурсна документација

28.02.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 12/2018 Здравствени обрасци и канцеларијски материјал за потребе Опште болнице  Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

06.03.2018. године до 13:00 часова

30.03.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

19.03.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

26.02.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 11/2018 Текстилни материјал за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Јавна набавка мале вредности

05.03.2018. године до 12:00 часова

26.03.2018.

Обавештење о закљученом уговору

22.03.2018.

Обавештење о обустави поступка

15.03.2018.

Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора

23.02.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 10/2018 Хируршки конци за потребе оперативних служби Опште болнице Чачак (шестомесечне потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

26.03.2018. године до 12:00 часова

10.04.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

04.04.2018.

Обавештење о обустави поступка

03.04.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка

23.03.2018.

Појашњење конкурсне документације

19.03.2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

16.03.2018.

Појашњење конкурсне документације

08.03.2018.

Појашњење конкурсне документације

01.03.2018.

Појашњење конкурсне документације

23.02.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 9/2018 Санитетски потрошни материјал: фластер за потребе Опште болнице Чачак (двомесечне потребе),

Добра

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење позива

23.02.2018. године до 12:00 часова

01.03.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

26.02.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

20.02.2018.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 8/2018 Одржавање лабораторијског информационог система „СЛИС“ за потребе Опште болнице Чачак  (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

01.03.2018. године до 13:00 часова

22.03.2018.

Обавештење о закљученом уговору

12.03.2018.

Одлука о додели уговора

19.02.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 7/2018 Дезинфекциона средства за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

22.02.2018. године до 13:00 часова

16.03.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

05.03.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

12.02.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 6/2018 Тонери и кертриџи за штампаче за потребе Опште болнице  Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

19.02.2018. године до 12:00 часова

26.02.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

21.02.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

07.02.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 5/2018 Цитостатици са Д листе лекова  за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

05.03.2018. године до 13:00 часова

02.04.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

19.03.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

09.02.2018.

Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

02.02.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 4/2018 Материјал за одржавање чистоће за потребе Опште болнице  Чачак (десетомесечне потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

12.02.2018. године до 12:00 часова

09.03.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

26.02.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

13.02.2018.

Појашњење конкурсне документације

09.02.2018.

Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

05.02.2018.

Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

01.02.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 3/2018 Сервисирање и поправка апарата за хемодијализу произвођача „FRESENIUS MEDICAL CARE“ за потребе Опште болнице Чачак ( на период од једне године)

Услуге

Отворени поступак јавне набавке

26.02.2018. године до 13:00 часова

07.03.2018.

Обавештење о закљученом уговору

28.01.2018.

Одлука о додели уговора

26.01.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 2/2018 Потрошни материјал за инвазивну кардиоваскуларну дијагностику и лечење за потребе Општe болницe Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

23.02.2018. године до 13:00 часова

22.03.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

15.03.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

08.03.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

19.02.2018.

Појашњење конкурсне документације

22.01.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 1/2018 Потрошни материјал за плазма стерилизатор са закупом апарата за потребе ангио сале Општe болницe Чачак (трогодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

21.02.2018. године до 13:00 часова

01.03.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

22.02.2018.

Одлука о закључењу оквирног споразума

19.02.2018.

Појашњење конкурсне документације

22.01.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 73/2017 Сервисирање моторних возила за потребе Опште болнице Чачак  (на период од четири месеца)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

08.01.2018. године до 13:45 часова

15.01.2018.

Обавештење о закљученом уговору

10.01.2018.

Одлука о додели уговора

29.12.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 72/2017 Природни гас за потребе Опште болнице Чачак ( једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

17.01.2018. године до 13:00 часова

29.01.2017.

Обавештење о закљученом уговору

23.01.2017.

Одлука о додели уговора

18.12.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 71/2017 Услуге осигурања имовине и лица Опште болнице Чачак  (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

25.12.2017. године до 12:00 часова

16.01.2018.

Обавештење о закљученом уговору

05.01.2018.

Одлука о додели уговора

20.12.2017.

Појашњење конкурсне документације

15.12.2017.

Појашњење конкурсне документације

13.12.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 70/2017 Пиџаме за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Јавна набавка мале вредности

20.12.2017. године до 13:00 часова

03.01.2018.

Обавештење о закљученом уговору

28.12.2017.

Одлука о додели уговора

12.12.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 69/2017 Потрошни материјал за дијализу са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (двогодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

08.01.2018. године до 12:00 часова

18.04.2018.

Обавештење о обустави поступка

22.02.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

23.02.2018.

Обавештење о обустави поступка

14.02.2018.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

06.02.2018.

Обавештење о обустави поступка

05.02.2018.

Одлука о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума

05.01.2018.

Појашњење конкурсне документације

03.01.2018.

Појашњење конкурсне документације

28.12.2017.

Измењена конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

25.12.2017.

Појашњење конкурсне документације

08.12.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 68/2017 Материјал за одржавање чистоће за потребе Опште болнице  Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

11.12.2017. године до 12:00 часова

09.01.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

05.01.2018.

Обавештење о обустави поступка

26.12.2017.

Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума

11.12.2017.

Измењена конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације

05.12.2017.

Измењена конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације

01.12.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 67/2017 Сервисирање и поправка апарата за хемодијализу произвођача „FRESENIUS MEDICAL CARE“ за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Отворени поступак јавне набавке

28.12.2017. године до 13:00 часова

04.01.2018.

Обавештење о обустави поступка

03.01.2018.

Одлука о обустави поступка

28.11.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 66/2017 Услуга чишћења и одржавања објеката  Опште болнице Чачак  (на период од три месеца)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

22.11.2017. године до 12:00 часова

01.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору

22.11.2017.

Одлука о додели уговора

20.11.2017.

Појашњење конкурсне документације

14.11.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 65/2017 Радне униформе и обућа за запослене

Добра

Јавна набавка мале вредности

13.11.2017. године до 12:05 часова

04.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору

23.11.2017.

Одлука о додели уговора

03.11.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 64/2017 Осигурање моторних возила Опште болнице Чачак  (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

30.10.2017. године до 12 часова

17.11.2017.

Обавештење о закљученом уговору

08.11.2017.

Одлука о додели уговора

20.10.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 63/2017 Технички материјал за потребе Опште болнице  Чачак (једанаестомесечне потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

27.10.2017. године до 12 часова

13.11.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

06.11.2017.

Обавештење о обустави поступка

03.11.2017.

Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума

19.10.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 62/2017 ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ за потребе Опште болнице Чачак (шестомесечне потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

13.11.2017. године до 13 часова

18.12.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

30.11.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

08.11.2017.

Појашњење конкурсне документације

03.11.2017.

Појашњење конкурсне документације

19.10.2017.

Појашњење конкурсне документације

13.10.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 61/2017 Сервисирање медицинске опреме за потребе Опште болнице Чачак (на период од шест месеци)

Услуге

Отворени поступак јавне набавке

01.11.2017. године до 13 часова

11.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору

28.11.2017.

Обавештење о обустави поступка

24.11.2017.

Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора

02.10.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 59/2017 Телекомуникационе услуге: ВПН веза између Опште болнице Чачак и објекта Медицине рада  (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

28.09.2017. године до 13 часова

16.10.2017.

Обавештење о закљученом уговору

05.10.2017.

Одлука о додели уговора

20.09.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 60/2017 Грађевинско занатски радови на адаптацији простора за ангио салу

Радови

Отворени поступак јавне набавке

03.10.2017. године до 11 часова

12.10.2017.

Обавештење о закљученом уговору

06.10.2017.

Одлука о додели уговора

03.10.2017.

Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

28.09.2017.

Појашњење конкурсне документације

19.09.2017.

Измењена конкурсна документација

18.09.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 58/2017 Грађевинско занатски радови на санацији објекта породилишта

Радови

Отворени поступак јавне набавке

29.09.2017. године до 11 часова

13.10.2017.

Обавештење о закљученом уговору

29.09.2017.

Одлука о додели уговора

27.09.2017.

Појашњење конкурсне документације

22.09.2017.

Појашњење конкурсне документације

14.09.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 57/2017 Технички материјал за потребе Опште болнице  Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

20.09.2017. године до 12 часова

05.10.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

28.09.2017.

Обавештење о обустави поступка

26.09.2017.

Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума

12.09.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 56/2017 Преузимање и збрињавање опасног  и неопасног индустријског отпада за потребе Опште болнице Чачак  (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

20.09.2017. године до 13 часова

05.10.2017.

Обавештење о закљученом уговору

02.10.2017.

Обавештење о закљученом уговору

26.09.2017.

Одлука о додели уговора

12.09.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 55/2017 Радне униформе и обућа за запослене

Добра

Јавна набавка мале вредности

18.09.2017. године до 13 часова

10.10.2017.

Обавештење о закљученом уговору

02.10.2017.

Обавештење о обустави поступка

29.09.2017.

Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора

14.09.2017.

Појашњење конкурсне документације

08.09.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 54/2017 Услуга фиксне и мобилне телефоније и интернета за потребе Опште болнице Чачак  (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

12.09.2017. године до 13 часова

28.09.2017.

Обавештење о закљученом уговору

20.09.2017.

Одлука о додели уговора

04.09.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 53/2017 Набавка и уградња система за хемијску припрему воде за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Јавна набавка мале вредности

11.09.2017. године до 13 часова

22.09.2017.

Обавештење о закљученом уговору

13.09.2017.

Одлука о додели уговора

31.08.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 52/2017 Тонери и кертриџи за штампаче за потребе Опште болнице  Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

11.09.2017. године до 12 часова

26.12.2017.

Обавештење о поништењу поступка

29.09.2017.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

21.09.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

08.09.2017.

Појашњење конкурсне документације

04.09.2017.

Позив за подношење понуда
Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације

30.08.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 51/2017 Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (осмомесечне потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

25.09.2017. године до 12 часова

06.11.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

24.10.2017.

Обавештење о обустави поступка

23.10.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка

25.09.2017.

Појашњење конкурсне документације

21.09.2017.

Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

25.08.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 50/2017 Сервисирање немедицинске опреме Опште болнице Чачак  (на период од једанаест месеци)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

24.08.2017. године до 12 часова

15.09.2017.

Обавештење о закљученом уговору

06.09.2017.

Обавештење о обустави поступка

04.09.2017.

Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора

15.08.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 49/2017 Електро материјал за потребе Опште болнице  Чачак

Добра

Јавна набавка мале вредности

14.08.2017. године до 13 часова

25.08.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

15.08.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

04.08.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 48/2017 Услуге осигурања инфективног медицинског отпада Опште болнице Чачак  (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

14.08.2017. године до 12 часова

28.08.2017.

Обавештење о закљученом уговору

18.08.2017.

Одлука о додели уговора

04.08.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 47/2017 Лекови  за потребе Опште болнице Чачак ( једногодишње  потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

01.09.2017. године до 12 часова

27.09.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

13.09.2017.

Обавештење о обустави поступка

11.09.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

08.09.2017.

Одлука о обустави поступка

22.08.2017.

Измењена конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

02.08.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 46/2017 Здравствене услуге: консултанти  за потребе Опште болнице Чачак  (на период од 10 месеци)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

10.08.2017. године до 13 часова

01.09.2017.

Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

25.08.2017.

Обавештење о обустави поступка

22.08.2017.

Одлука о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума

31.07.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 45/2017 Остеосинтетски материјал за потребе  Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

28.08.2017. године до 12 часова

29.09.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

13.09.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

28.07.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 44/2017 Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак ( осмомесечне потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

23.08.2017. године до 12 часова

27.09.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о обустави поступка

15.09.2017.

Обавештење о обустави поступка

12.09.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка
Одлука о обустави поступка

14.08.2017.

Измењена конкурсна документација

24.07.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 43/2017 Услуге осигурања инфективног медицинског отпада Опште болнице Чачак  (на период од једне године

Услуге

Јавна набавка мале вредности

26.07.2017. године до 12 часова

04.08.2017.

Обавештење о обустави поступка

28.07.2017.

Одлука о обустави поступка

18.07.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 41/2017 Сервисирање немедицинске опреме Опште болнице Чачак  (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

21.07.2017. године до 12 часова

31.07.2017.

Обавештење о обустави поступка

28.07.2017.

Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора

13.07.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 42/2017 Грађевинско занатски радови на санацији дела фасаде објекта „Нове болнице“ Опште болнице Чачак

Радови

Јавна набавка мале вредности

19.07.2017. године до 13 часова

31.07.2017.

Одлука о додели уговора

18.07.2017.

Појашњење конкурсне документације

11.07.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 39/2017 Набавка и уградња РТГ цеви за рентген апарат MULTIX PRO произвођача SIEMENS за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Отворени поступак јавне набавке

07.08.2017. године до 12 часова

09.08.2017.

Одлука о додели уговора

19.07.2017.

Појашњење конкурсне документације

06.07.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 40/2017 Санитетски и уградни материјал за оперативне службе Опште болнице Чачак

Добра

Отворени поступак јавне набавке

07.08.2017. године до 13 часова

26.12.2017.

Обавештење о поништењу поступка

20.10.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

06.10.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

03.10.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

21.09.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

20.09.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка

05.09.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

24.07.2017.

Појашњење конкурсне документације

19.07.2017.

Појашњење конкурсне документације
Измењена конкурсна документација

14.07.2017.

Појашњење конкурсне документације
Измењена конкурсна документација

13.07.2017.

Појашњење конкурсне документације

10.07.2017.

Појашњење конкурсне документације
Измењена конкурсна документација

07.07.2017.

Измењена конкурсна документација

06.07.2017.

Измењена конкурсна документација

06.07.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 38/2017 Сонда за ултразвучни апарат  ALOKA SSD 2000 произвођача  HITACHI MEDICAL CORPORATION за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Отворени поступак јавне набавке

03.08.2017. године до 13 часова

04.08.2017.

Одлука о додели уговора

04.07.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 29/2017 Обављање послова заштите од јонизујућег зрачења за потребе Опште болнице Чачак  (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

01.06.2017. године до 13 часова

22.06.2017.

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору

13.06.2017.

Одлука о додели уговора

22.05.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 37/2017 Хватаљка за биопсију за цистоскоп произвођача „Karl Storz“ за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Отворени поступак јавне набавке

24.07.2017. године до 12 часова

27.07.2017.

Одлука о додели уговора

22.06.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 36/2017 Јастуци и душеци за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Јавна набавка мале вредности

19.06.2017. године до 12 часова

11.07.2017.

Обавештење о закљученом уговору

07.07.2017.

Обавештење о обустави поступка

30.06.2017.

Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора

12.06.2017.

Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

08.06.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 35/2017 Текстилни материјал: пелене за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Јавна набавка мале вредности

15.06.2017. године до 12 часова

05.07.2017.

Обавештење о закљученом уговору

27.06.2017.

Одлука о додели уговора

07.06.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 34/2017 Здравствене услуге: конзилијум и консултанти  за потребе Опште болнице Чачак  (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

16.06.2017. године до 13 часова

04.07.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

03.07.2017.

Обавештење о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

23.06.2017.

Одлука о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума

06.06.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 32/2017 Услуге санитарних прегледа радника, објеката и прегледи воде  за потребе Опште болнице Чачак  (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

09.06.2017. године до 13 часова

22.06.2017.

Обавештење о закљученом уговору

14.06.2017.

Одлука о додели уговора

01.06.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 33/2017 Дезинфекциона средства за потребе Опште болнице Чачак (деветомесечне потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

08.06.2017. године до 13 часова

09.06.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

31.05.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 31/2017 Грађевинско занатски радови на санацији фасаде објекта „Нове болнице“ Опште болнице Чачак

Радови

Јавна набавка мале вредности

06.06.2017. године до 13 часова

21.06.2017.

Обавештење о закљученом уговору

14.06.2017.

Одлука о додели уговора

29.05.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 30/2017 Медицински гасови за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

26.06.2017. године до 13 часова

21.07.2017.

Обавештење о закљученом уговору

13.07.2017.

Одлука о додели уговора

26.05.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 26/2017 Потрошни материјал за потребе службе за трансфузију крви Опште болнице Чачак

Добра

Отворени поступак јавне набавке

21.06.2017. године до 12 часова

24.07.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

10.07.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

15.06.2017.

Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

29.05.2017.

Појашњење конкурсне документације

22.05.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 28/2017 Сервисирање медициснке опреме за потребе Опште болнице Чачак

(на период од десет месеци)

Услуге

Отворени поступак јавне набавке

19.06.2017. године до 13 часова

07.07.2017.

Обавештење о закљученом уговору

03.07.2017.

Обавештење о обустави поступка

23.06.2017.

Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора

18.05.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 27/2017 Сервисирање и одржавање лифтова Опште болнице Чачак  (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

24.05.2017. године до 12 часова

05.06.2017.

Одлука о додели уговора

16.05.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 25/2017 Текстилни материјал за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Јавна набавка мале вредности

15.05.2017. године до 12 часова

02.06.2017.

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави поступка

26.05.2017.

Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора

05.05.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 24/2017 Одржавање болничког информационог система „HIS1“ за потребе Опште болнице Чачак  (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

08.05.2017. године до 12 часова

22.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору

11.05.2017.

Одлука о додели уговора

27.04.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 23/2017 Гориво за моторна возила за потребе Опште болнице  Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

08.05.2017. године до 13 часова

29.05.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

18.05.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

27.04.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 18/2017 Услуга чишћења и одржавања објеката  Опште болнице Чачак  (на период од шест месеци)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

04.05.2017. године до 12 часова

19.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору

09.05.2017.

Одлука о додели уговора

28.04.2017.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Позив за подношење понуда
Измењена конкурсна документација

26.04.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 22/2017 Цитостатици са Д листе лекова  за потребе Опште болнице Чачак

( једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

26.05.2017. године до 13 часова

28.06.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

14.06.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

26.04.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 21/2017 Сервисирање моторних возила за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

28.04.2017. године до 12 часова

15.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору

05.05.2017.

Одлука о додели уговора

19.04.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 20/2017 Дезинфекциона средства за потребе Опште болнице Чачак (десетомесечне потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

27.04.2017. године до 12 часова

09.05.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

28.04.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

19.04.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 19/17 ОДРЖАВАЊЕ NEXTBIZ  АПЛИКАТИВНОГ СОФТВЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЧАЧАК( НА ПЕРИОД ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

26.04.2017. године до 13 часова

08.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору

28.04.2017.

Одлука о додели уговора

18.04.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 17/17 Ангио сала за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Отворени поступак јавне набавке

10.05.2017. године до 13 часова

02.06.2017.

Обавештење о закљученом уговору

19.05.2017.

Одлука о додели уговора

03.05.2017.

Појашњење конкурсне документације
Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измењен позив за подношење понуда

26.04.2017.

Измењена конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

10.04.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 16/17 Медицинска опрема за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Отворени поступак јавне набавке

24.04.2017. године до 12 часова

28.04.2017.

Обавештење о закљученом уговору

26.04.2017.

Одлука о додели уговора

27.03.2017.

Измењена конкурсна документација

24.03.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 14/17 ИД картице са инкорпорираним антисерумима у гелу и закуп апарата за потребе службе за трансфузију крви Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

24.04.2017. године до 13 часова

12.05.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

26.04.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

24.03.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 15/17 Животне намирнице за потребе Опште болнице Чачак (шестомесечне потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

21.04.2017. године до 13 часова

01.06.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

16.05.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

21.03.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 13/17 Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе, а за партије 90 и 91 трогодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

20.04.2017. године до 10 часова

09.06.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

01.06.2017.

Обавештење о обустави поступка

31.05.2017.

Одлука о обустави поступка
Одлука о обустави поступка

30.05.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

22.05.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

16.05.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

13.04.2017.

Појашњење конкурсне документације
Појашњење конкурсне документације

07.04.2017.

Појашњење конкурсне документације
Измењена конкурсна документација

20.03.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 12/17 Импланти у ортопедији за потребе службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

19.04.2017. године до 12 часова

27.04.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

20.04.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

17.03.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 11/17 Лабораторијски потрошни материјал са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

18.04.2017. године до 12 часова

04.10.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

26.05.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

25.05.2017.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

18.05.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

12.05.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

12.04.2017.

Појашњење конкурсне документације

07.04.2017.

Измењена конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

23.03.2017.

Измењен позив за подношење понуда
Измењена конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

16.03.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 9/17 Потрошни материјал за дијализу са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

10.04.2017. године до 12 часова

28.04.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

20.04.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

11.04.2017.

Питања и одговори

10.03.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 10/17 Здравствени обрасци и канцеларијски материјал за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

16.03.2017. године до 13 часова

03.04.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

23.03.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

08.03.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 8/17 Потрошни материјал за медицинске апарате са закупом апарата за потребе Опште болнице Чачак (трогодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

05.04.2017. године до 12 часова

08.05.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

21.04.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

22.03.2017.

Појашњење конкурсне документације
Измењена конкурсна документација

06.03.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 7/17 Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Отворени поступак јавне набавке

31.03.2017. године до 12 часова

11.05.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

27.04.2017.

Обавештење о обустави поступка

25.04.2017.

Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума

29.03.2017.

Појашњење конкурсне документације

13.03.2017.

Измењена конкурсна документација

07.03.2017.

Измењена конкурсна документација

 01.03.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 6/17 Материјал за одржавање чистоће: детерџент за машинско прање веша за потребе Опште болнице Чачаk (десетомесечне потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

09.03.2017. године до 12 часова

24.03.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

14.03.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

01.03.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 5/17 Драјвери за конекцију анализатора у постојећи лабораторијски информациони систем СЛИС за потребе Опште болнице Чачак

Добра

Јавна набавка мале вредности

08.03.2017. године до 13 часова

16.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору

10.03.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

28.02.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 4/17 Одржавање лабораторијског информационог система СЛИС за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године)

Услуге

Јавна набавка мале вредности

03.03.2017. године до 13 часова

23.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору

10.03.2017.

Одлука о додели уговора

23.02.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 3/17 Сервисирање медицинске опреме за потребе Опште болнице Чачак

Услуге

Отворени поступак јавне набавке

24.03.2017. године до 13 часова

05.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору

20.04.2017.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

18.04.2017.

Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора

10.03.2017.

Појашњење конкурсне документације

03.03.2017.

Измењена конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

27.02.2017.

Измењена конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

22.02.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН број 2/2017 Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (једномесечне потребе)

Добра

Преговарачки поступак

17.02.2017. године до 13 часова

27.02.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

23.02.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума

13.02.2017.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН број 1/2017 Дезинфекциона средства за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе)

Добра

Јавна набавка мале вредности

13.02.2017. године до 13 часова

20.03.2017.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

13.03.2017.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

10.03.2017.

Одлука о обустави поступка јавне набавке
Одлука о закључењу оквирног споразума

23.02.2017.

Појашњење конкурсне документације

20.02.2017.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измењен позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације
Измењена конкурсна документација

10.02.2017.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измењен позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације
Измењена конкурсна документација

03.02.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација