Правилник о уређивању поступка јавне набавке

 

Назив јавне набавке

Предмет јавне набавке

Врста поступка

Рок за достављање понуда

Објављено на порталу јавних набавки и интернет страници

Документација

ЈН 404-1-110/20-53 ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ A И ЛИСТЕ A1 ЛИСТЕ ЛЕКОВА

Добра

Отворени поступак

 

15.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2021. године

ЈН 404-1-110/20-40 Имплантати за кукове и колена

Добра

Отворени поступак

 

15.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2021. године

ЈН 404-1-110/19-81 Интраокуларна сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за њихову импплементацију

Добра

Отворени поступак

 

15.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2021. године

ЈН 404-1-110/20-42 Лекови за лечење хемофилије

Добра

Отворени поступак

 

15.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2021. године

ЈН 404-1-110/20-31 Коронарни стентови за 2020. годину

Добра

Отворени поступак

 

12.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

20.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

ЈН 404-1-110/20-16 Лекови зе лечење ретких болести

Добра

Отворени поступак

 

12.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

15.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

ЈН 404-1-110/20-41 Лекови са Листе Ц лекова

Добра

Отворени поступак

 

15.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2021. године

12.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

15.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

ЈН 404-1-110/20-46 Лекови са Листе Б и Листе Д лекова

Добра

Отворени поступак

 

15.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2021. године

12.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

14.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

ЈН 404-1-110/20-20 Цитостатици са Листе Б и Листе Д лекова

Добра

Отворени поступак

 

15.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2021. године

09.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

14.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ за потребе Опште болнице Чачак (шестомесечне потребе) број 34/2020

Добра

Отворени поступак

04.01.2021. године до 12:00

15.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2021. године

12.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

12.03.2021.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

19.02.2021.

Одлука о закључењу оквирног споразума

28.12.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Материјал за одржавање чистоће за потребе Опште болнице  Чачак (једногодишње потребе) број 33/2020

Добра

Јавна набавка мале вредности

04.01.2021. године до 12:00

15.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2021. године

14.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

01.02.2021.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

19.01.2021.

Одлука о закључењу оквирног споразума

28.12.2020.

Позив за подношење понуда
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

23.12.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Санитетски и уградни материјал за потребе оперативних служби Опште болнице Чачак број 32/2020

Добра

Отворени поступак

18.01.2021. године до 13:00

15.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2021. године

13.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

12.03.2021.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

09.02.2021.

Обавештење о обустави поступка

05.02.2021.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка

13.01.2021.

Појашњење конкурсне документације

30.12.2020.

Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

17.12.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Услуге осигурања имовине и лица Опште болнице Чачак  (на период од једне године) број 28/2020

Услуге

Отворени поступак

31.12.2020. године до 13:00

25.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору

11.01.2021.

Одлука о додели уговора

03.12.2020.

Појашњење конкурсне документације

01.12.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Технички материјал за потребе Опште болнице  Чачак (једногодишње потребе) број 27/2020

Добра

Јавна набавка мале вредности

03.12.2020. године до 13:00

15.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2021. године

13.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

11.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

28.12.2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

18.12.2020.

Обавештење о обустави поступка

16.12.2020.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка

23.11.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Осигурање моторних возила Опште болнице Чачак  (на период од једне године) број 26/2020

Услуге

Отворени поступак

10.12.2020. године до 13:00

28.12.2020.

Обавештење о закљученом уговору

14.12.2020.

Одлука о додели уговора

13.11.2020.

Појашњење конкурсне документације

10.11.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Лекови  за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе) број 24/2020

Добра

Отворени поступак

26.11.2020. године до 12:00

15.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2021. године

12.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

15.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

18.12.2020.

Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

07.12.2020.

Обавештење о обустави поступка

04.12.2020.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка
Одлука о обустави поступка

27.10.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 404-1-112/20-25 Природни гас за период од 24 месеца

Добра

Отворени поступак

 

14.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

ЈН 404-1-110/20-32 Балон катетери за 2020. годину.

Добра

 

 

12.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

14.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

ЈН 404-1-112/20-57 Електрична енергија са балансном одговорношћу за период од 24 месеца

Добра

Отворени поступак

 

14.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

Потрошни материјал за инвазивну кардиоваскуларну дијагностику и лечење за потребе Општe болницe Чачак (једногодишње потребе) број 23/2020

Добра

Отворени поступак

28.09.2020. године до 13:00

15.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2021. године

15.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

05.11.2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

26.10.2020.

Обавештење о обустави поступка

22.10.2020.

Одлука о обустави поступка
Одлука о закључењу оквирног споразума

16.09.2020.

Појашњење конкурсне документације

27.08.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Набавка лека Imbruvic (Imatinib)

Добра

 

 

10.08.2020.

Одлука о закључењу оквирног споразума бр. 4938/2 у преговарачком поступку без објављивања јавног позива

Здравствене услуге: консултанти и онколошки конзилијум за потребе Опште болнице Чачак набавка број 22/2020

Услуге

Јавна набавка мале вредности

10.08.2020. године до 13:00

24.08.2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

18.08.2020.

Обавештење о обустави поступка

17.08.2020.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка

31.07.2020.

Измена конкурсне документације

29.07.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈН 404-1-110/19-25 – Графтови и ендоваскуларни графтови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплементацију

Добра

Отворени поступак

 

12.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

15.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2020. године

ЈН 404-1-110/20-2 – Лекови са Листе лекова

Добра

Отворени поступак

 

09.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

13.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

12.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

15.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2020. године

ЈН 404-1-110/19-91 – Имплантати за преломе бутне кости и потколенице

Добра

Отворени поступак

 

09.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

13.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

13.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

14.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2020. године

ЈН 404-1-110/19-93 – Материјал за дијализу

Добра

Отворени поступак

 

09.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

13.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

13.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

14.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2020. године

JН 404-1-110/20-4 – Реагенси, изузев за трансфузију

Добра

Отворени поступак

 

09.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

13.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

13.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

14.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2020. године

ЈН 404-1-110/19-100 – Лек  fitomenadion (vitamin К1) 2 mg и 10 mg

Добра

Отворени поступак

 

12.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

12.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

14.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2020. године

ЈН 404-1-110/19-84 – Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2020. годину

Добра

Отворени поступак

 

09.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

13.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

12.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

13.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2020. године

Услуге осигурања инфективног медицинског отпада Опште болнице Чачак  (на период од једне године) набавка број 21/2020

Услуге

Отворени поступак

31.07.2020. године до 12:00

21.08.2020.

Обавештење о закљученом уговору

04.08.2020.

Одлука о додели уговора

01.07.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Потрошни материјал за медицинске апарате за потребе Опште болнице Чачак (двогодишње потребе) набавка број 20/2020

Добра

Отворени поступак

30.07.2020. године до 12:00

15.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

14.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2021. године

11.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

15.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

21.09.2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

03.09.2020.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка

28.07.2020.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

27.07.2020.

Појашњење конкурсне документације

30.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Сервисирање немедицинске опреме Опште болнице Чачак  (на период од једне године) набавка број 19/2020

Услуге

Јавна набавка мале вредности

09.07.2020. године до 12:00

03.08.2020.

Обавештење о закљученом уговору

22.07.2020.

Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка

29.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (двогодишње потребе) набавка број 18/2020

Добра

Отворени поступак

29.07.2020. године до 11:00

15.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2021. године

13.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

11.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

15.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

14.09.2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

28.08.2020.

Обавештење о обустави поступка

27.08.2020.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка

30.07.2020.

Појашњење конкурсне документације

24.07.2020.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Појашњење конкурсне документације

21.07.2020.

Појашњење конкурсне документације

20.07.2020.

Појашњење конкурсне документације

29.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одржавање болничког информационог система „HIS1“ за потребе Опште болнице Чачак  (на период од једне године) набавка број 16/2020

Услуге

Јавна набавка мале вредности

07.07.2020. године до 13:15

21.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

16.07.2020.

Одлука о додели уговора

26.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Сервисирање и одржавање лифтова Опште болнице Чачак  (на период од једне године) набавка број 17/2020

Услуге

Јавна набавка мале вредности

08.07.2020. године до 12:00

16.07.2020.

Обавештење о обустави поступка

14.07.2020.

Одлука о обустави поступка

26.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Гориво за моторна возила за потребе Опште болнице  Чачак (једногодишње потребе) набавка број 15/2020

Добра

Јавна набавка мале вредности

07.07.2020. године до 12:00

15.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

31.07.2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

20.07.2020.

Одлука о закључењу оквирног споразума

25.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Медицински гасови за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе) набавка број 14/2020

Добра

Отворени поступак

27.07.2020. године до 14:00

06.08.2020.

Обавештење о закљученом уговору

30.07.2020.

Одлука о додели уговора

25.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Обављање послова заштите од јонизујућег зрачења за потребе Опште болнице Чачак  (на период од једне године) набавка број 13/2020

Услуге

Јавна набавка мале вредности

06.07.2020. године до 13:00

23.11.2020.

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

13.11.2020.

Одлука о додели уговора Партија 1

10.11.2020.

Обавештење о поништењу поступка

31.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

27.07.2020.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

20.07.2020.

Одлука о додели уговора

06.07.2020.

Појашњење конкурсне документације

25.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Сервисирање медициснке опреме за потребе Опште болнице Чачак ( на период од једне године) набавка број 12/2020

Услуге

Отворени поступак

27.07.2020. године до 12:00

27.08.2020.

Обавештење о закљученом уговору

18.08.2020.

Обавештење о обустави поступка

14.08.2020.

Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступка

25.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Потрошни материјал за потребе Службе за трансфузију крви Општe болницe Чачак (двогодишње потребе) набавка број 11/2020

Добра

Отворени поступак

24.07.2020. године до 14:00

15.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2021. године

12.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

16.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

10.08.2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

04.08.2020.

Одлука о закључењу оквирног споразума

24.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЖИВОТНЕ НАМИРНИЦЕ за потребе Опште болнице Чачак (шестомесечне потребе) набавка број 10/2020

Добра

Отворени поступак

24.07.2020. године до 12:00

13.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2020. године

11.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

16.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

18.08.2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

05.08.2020.

Одлука о закључењу оквирног споразума

24.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Здравствени обрасци и канцеларијски материјал за потребе Опште болнице  Чачак (једногодишње потребе) набавка број 9/2020

Добра

Јавна набавка мале вредности

06.07.2020. године до 11:00

15.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2021. године

13.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

11.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

16.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

31.07.2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

20.07.2020.

Одлука о закључењу оквирног споразума

23.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Дезинфекциона средства за потребе Опште болнице Чачак (једногодишње потребе) набавка број 8/2020

Добра

Јавна набавка мале вредности

03.07.2020. године до 12:00

15.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2021. године

12.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

11.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

16.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

04.08.2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

24.07.2020.

Одлука о закључењу оквирног споразума

22.07.2020.

Обавештење о обустави поступка

21.07.2020.

Одлука о закључењу оквирног споразума
Одлука о обустави поступка

09.07.2020.

Појашњење конкурсне документације

06.07.2020.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације

29.06.2020.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације

23.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Услуге санитарних прегледа радника, објеката и прегледи воде  за потребе Опште болнице Чачак (на период од једне године) набавка број 7/2020

Услуге

Јавна набавка мале вредности

03.07.2020. године до 14:00

10.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

06.07.2020.

Одлука о додели уговора

23.06.2020.

Измена конкурсне документације
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Сервисирање моторних возила за потребе Опште болнице Чачак  (на период од једне године) набавка број 6/2020

Услуге

Јавна набавка мале вредности

03.07.2020. године до 13:00

03.08.2020.

Обавештење о закљученом уговору

20.07.2020.

Одлука о додели уговора

02.07.2020.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације

23.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одржавање NEXTBIZ апликативног софтвера за потребе Опште болнице Чачак  (на период од једне године) набавка број 5/2020

Услуге

Јавна набавка мале вредности

02.07.2020. године до 12:00

10.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

06.07.2020.

Одлука о додели уговора

22.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одржавање лабораторијског информационог система „СЛИС“ за потребе Опште болнице Чачак  (на период од једне године) набавка број 4/2020

Услуге

Јавна набавка мале вредности

01.07.2020. године до 12:00

08.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

03.07.2020.

Одлука о додели уговора

22.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Услуге такси превоза за запослене Опште болнице Чачак који су приправни (на период од једне године) набавка број 3/2020

Услуге

Јавна набавка мале вредности

01.07.2020. године до 13:00

06.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

03.07.2020.

Одлука о додели уговора

22.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Цитостатици са Д листе лекова  за потребе Опште болнице Чачак ( једногодишње потребе) набавка број 2/2020

Добра

Отворени поступак

22.07.2020. године до 13:00

15.10.2021.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2021. године

12.04.2021.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2021. године

15.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

16.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

31.07.2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

24.07.2020.

Одлука о закључењу оквирног споразума

22.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Коштани цемент за потребе  Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак (једногодишње потребе) набавка број 1/2020

Добра

Јавна набавка мале вредности

22.07.2020. године до 12:00

12.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

15.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

04.08.2020.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

27.07.2020.

Одлука о закључењу оквирног споразума

22.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Интраокуларна сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за њихову импплементацију за 2020. годину

Добра

 

 

20.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

14.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2020. године

15.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2020. године

Коронарни стентови за 2020. годину

Добра

 

 

15.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2020. године

14.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2020. године

Коронарни стентови за 2020. годину

Добра

 

 

15.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2020. године

14.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2020. године

Балон катетери за 2020. годину

Добра

 

 

15.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2020. године

14.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2020. године

Имплантати за кукове и колена за 2020. годину

Добра

 

 

12.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

14.07.2020

Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2020. године

13.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2020. године

Mатеријал за дијализу – по типу дијализне машине за I квартал 2020. године

Добра

 

 

13.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Mатеријал за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина за I квартал 2020. године

Добра

 

 

13.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Интраокуларна сочива са пратећим специфичним потрошним материјалом који је неопходан за њихову уградњу за I квартал 2020. године

Добра

 

 

13.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Лекови за лечење хемофилије за 2020. годину

Добра

 

 

12.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

12.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

15.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2020. године

06.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2020. године

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за I квартал 2020. године

Добра

 

 

06.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Лекови са Листе лекова за I квартал 2020. године

Добра

 

 

06.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Лекови са Листе Ц Листе лекова за 2020. годину

Добра

 

 

13.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

13.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

14.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2020. године

06.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2020. године

Лекови са Листе А и Листе А1 Листе лекова за I квартал 2020. године

Добра

 

 

06.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2020. годину

Добра

 

 

12.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

13.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2020. године

03.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2020. године

Лекови са Листе Б и Листе Д листе лекова за 2020. годину

Добра

 

 

12.01.2021.

Обавештење о закљученом уговору за IV квартал 2020. године

12.10.2020.

Обавештење о закљученом уговору за III квартал 2020. године

13.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору за II квартал 2020. године

01.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору за I квартал 2020. године