• Одлука о избору најповољније понуде

    Одлука о избору најповољније понуде

    На основу члана 9 став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. Гласник РС, број 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), а у вези Огласа о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини за потребе Опште болнице Чачак, поступак обликован по партијама (2 партије), број 9975/1 од 27.07.2017. године, Записника о отварању понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини за потребе Опште болнице Чачак, број 9975/3 од 15.08.2017. године и дописа изабраног понуђача ТКАР „Васовић-Рајић“ број 11330 од 28.08.2017. године, доносим:

    Текст одлуке можете преузети овде.

    Leave a reply →

Photostream

Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
free download udemy course
download micromax firmware
Free Download WordPress Themes
udemy free download