• ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

    На основу Одлуке в.д директора  Опште болнице Чачак број   од  28.11.2017 године и чл.8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе (Сл. Гласник РС 1/2015) Општа болница Чачак расписује оглас за пријем у радни однос који можете преузети овде.

    Leave a reply →

Photostream