Poštovani,

Opšta bolnica Čačak je državna bolnica univerzitetskog karaktera u kojoj se pored lečenja obolelih, što je naš najvažniji zadatak, odvija stalna edukacija studenata, lekara, medicinskih sestara i drugih zdravstvenih radnika, kao i značajan naučno-istraživački rad.

Nas skoro 1.000 zaposlenih je veoma ponosno na istorijat nastanka i razvoja ustanove, ali svesno da samo svakodnevnim istrajnim i savesnim radom možemo biti bolnica od Vašeg poverenja. To je naš moto već dugi niz godina!

Umesto neprikladne dobrodošlice u bolnicu, želim da Vam kažem, ako već morate u bolnicu, verujem da ste na dobrom mestu. Verujem da svi mi zaposleni činimo sve u svojoj moći da Vama, koji ste se opredelili da kod nas koristite zdravstvenu zaštitu, to bude što prijatnije i korektnije, na najvišem profesionalnom nivou.

Koristite Vaša prava iz zdravstvenog osiguranja i mehanizme njihove zaštite, koji su u Opštoj bolnici Čačak veoma razrađeni, o čemu se možete informisati i na ovom sajtu.

Želim Vam dobro zdravlje i ličnu sreću.

Direktor ustanove

(staviti ime i prezime direktora i eventualno sliku sa strane)

TEKST JE PREUZET SA SAJTA KBC BEŽANIJSKA KOSA, U CILJU BOLJEG RAZUMEVANJA KAKO BI OVA STRANICA TREBALA DA IZGLEDA!