Заштитник права осигураних лица

Заштита права осигураних лица уређена је Правилником о начину и поступку заштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање, који је објављен у „Службеном Гласнику РС“ број 68/13 и који се примењује од 01.11.2013. године. Заштиту права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање обавља заштитник права осигураних лица.