Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2024 JN 12/2024

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2024. JN 3/2024

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2024. JN 5/2024

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2024. JN 58/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2024. JN 57/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2024. JN 56/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2024. JN 54/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2024. JN 4/2024

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2024. JN 62/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2024. JN 8/2024

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2024. JN 2/2024

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2024. JN 6/2024

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2024. JN 61/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2024. JN 55/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2024. JN 18/2024

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2024. JN 36/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2024. JN 1/2021

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Citostatici JN 22/2024

Obaveštenje o dodeli ugovora – Održavanje bolničkog informacionog sistema HELIANT JN 27/2024

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Potrošni materijal za potrebe bolničke banke krvi JN 24/2024

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazum – II kvartal 2024. JN 32/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazum – II kvartal 2024. JN 33/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2024. JN 26/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2024. JN 20/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora – Rezervni delovi za popravku (servis) medicinskih aparata proizvođača MINDRAY i HUNLEIGHT HEALTHCARE sa uslugom servisiranja JN 25/2024

Obaveštenje o dodeli ugovora – Rekonstrukcija ormana automatike dizel električnog agregata MTU Uljanik JN 26/2024

Obaveštenje o obustavi postupka – Sanitetski potrošni materijal JN 17/2024

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2024. godinu – verzija 11

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma- Lekovi JN 16/2024

Obaveštenje o obustavi postupka (partije 1, 2 i 11)- Lekovi JN 16/2024

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Zdravstvene usluge: onkološki konzilijum JN 21/2024

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma/obustavi postupka –  Alergeni JN 18/2024

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE za 2024. v5

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2024. godinu – verzija 10

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma/obustavi postupka – Potrošni materijal za invazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku i lečenje JN 15/2024

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma/obustavi postupka – Životne namirnice  JN 14/2024 

Obaveštenje o dodeli ugovora – Rezervni delovi za popravku (servis) medicinskih aparata proizvođača Karl Storz i Aesculap sa uslugom servisiranja JN 19/2024

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2024. godinu – verzija 9

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Sanitetski i ugradni materijal za potrebe operativnih službi JN 5/2024

Obaveštenje o dodeli ugovora – Servisiranje medicinske opreme I JN 11/2024

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Gorivo za motorna vozila JN 8/2024

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Potrošni materijal za hemodijalizu JN 3/2024

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZJN NE PRIMENJUJE za 2024. v4

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2024. godinu – verzija 7

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Dezinfekciona sredstva JN 6/2024

Obaveštenje o obustavi postupka – Servisiranje medicinske opreme I JN 11/2024

Obaveštenje o dodeli ugovora – Zamrzivač za potrebe Službe bolničke banke krvi JN 7/2024

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma/obustavi postupka – Tehnički materijal JN 12/2024

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 27/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 38/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 37/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 19/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 46/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 36/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 13/2023

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2024. godinu – verzija 6

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 11/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 4/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 47/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 44/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 31/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 36/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 4/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 2/2021

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Potrošni materijal za plazma sterilizator sa zakupom aparata JN 13/2024

Obaveštenje o dodeli ugovora – Nadogradnja lokalnog informacionog sistema HELIANT modulom za centarlno zakazivanje za radiologiju JN 10/2024

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma –  I kvartal 2024. JN 33/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazum – I kvartal 2024. JN 26/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 20/2023

Obaveštenje o obustavi postupka –Rezervni delovi za popravku (servis) kompresora 700-1 proizvođača Fagram sa uslugom servisiranja JN 9/2024

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Enteralna hrana JN 2/2024

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZJN NE PRIMENJUJE za 2024. v3

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2024. godinu – verzija 5

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 54/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 62/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 61/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 60/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 55/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – I kvartal 2024. JN 58/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Zdravstvene usluge: konsultanti JN 4/2024

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZJN  NE PRIMENJUJE za 2024. v2

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2024. godinu – verzija 4

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2024. godinu – verzija 3

Obaveštenje o dodeli ugovora – Servisiranje medicinske opreme IV JN 53/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora – Ureterorenoskop JN 1/2024

Obaveštenje o obustavi postupka za partije 7 i 8 – Dezinfekciona sredstva JN 61/2023

Obaveštenje o obustavi postupka – Servisiranje medicinske opreme IV JN 53/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma/obustavi postupka – Dezinfekciona sredstva JN 61/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Lekovi JN 54/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Osteosintetski materijal JN 57/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora – Servisiranje medicinske opreme III JN 51/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Potrošni materijal za invazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku i lečenje JN 60/2023

Obaveštenje o obustavi postupka – Lekovi JN 54/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Kancelarijski materijal i zdravstveni obrasci JN 62/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora –  Servisiranje medicinske opreme II JN 50/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora – Servisiranje medicinske opreme I JN 49/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Potrošni materijal za medicinske aparate JN 58/2023

Obaveštenje o obustavi postupka – Servisiranje medicinske opreme III JN 51/2023

Obaveštenje o obustavi postupka – Servisiranje medicinske opreme II JN 50/2023

Obaveštenje o obustavi postupka/dodeli ugovora – Servisiranje medicinske opreme I JN 49/2023

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2024. godinu

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZJN NE PRIMENJUJE ZA 2024. godinu

Obaveštenje o dodeli ugovora – Osiguranje motornih vozila JN 48/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora – Osiguranje imovine i lica JN 59/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Materijal za kontinuiranu dijalizu JN 56/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora – Održavanje bolničkog informacionog sistema HIS1 JN 52/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 42/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 36/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 35/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 19/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 17/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 13/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 11/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 9/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 4/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 2/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 44/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 47/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 46/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 50/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 31/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 36/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 27/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 26/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 25/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 4/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 2/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 1/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 32/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 8/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 33-2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 49/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 26/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 3/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma/obustavi postupka  – Sanitetski potrošni materijal II JN 38/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 20/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – IV kvartal 2023. JN 48/2022

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma/obustavi postupka – Citostatici sa D Liste lekova  JN 46/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma/obustavi postupka – Sanitetski potrošni materijal I JN 37/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora – Operacione lampe sa satelitom za potrebe operativnih službi Opšte bolnice Čačak JN 47/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora – Rezervni delovi za reparaturu video teleskopa “HD EndoEye” JN 44/2023

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 17

Obaveštenje o dodeli ugovora – Elektromagnet sa pratećim priborom JN 45/2023

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 16

Obaveštenje o dodeli ugovora – Sanitarni pregledi radnika, opreme i objekata, pregledi vode i merenje emisije dimnih gasova JN 43/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Materijal za održavanje ćistoće JN 36/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora – Operacioni mikroskop za potrebe Službe za oftalmologiju JN 41/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora – Operacioni sto za potrebe Službe za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom JN 40/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora – FULL HD video sistem za FESS za potrebe Službe za ORL JN 39/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Zdravstvene usluge: konsultanti JN 42/2023

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 15

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka – Životne namirnice JN 32/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Lek: suxamethonium chloride 100 mg JN 35/2023

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 14

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka – Tehnički materijal JN 33/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora – Obavljanje poslova zaštite od jonizujućeg zračenja JN 31/2023

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 13

Obaveštenje o dodeli ugovora –Rezervni delovi za popravku (servis) angiografskog aparata AXIOM ARTIS ONE proizvođača SIEMENS sa uslugom servisiranja JN 34/2023

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 12

Obaveštenje o dodeli ugovora – Periodični pregled instalacija i opreme Opšte bolnice Čačak  JN 30/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, obustavi postupka ili poništenju postupka – Potrošni materijal za INKVDL JN 26/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka – Servisiranje nemedicinske opreme JN 29/2023

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 11

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – III kvartal 2023. JN 8/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – III kvartal 2023. JN 20/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – III kvartal 2023. JN 6/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – III kvartal 2023. JN 3/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – III kvartal 2023. JN 49/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – III kvartal 2023. JN 48/2022

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 10

Obaveštenje o dodeli ugovora – Servisiranje i održavanje liftova JN 28/2023

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 9

Obaveštenje o dodeli ugovora – Aparati za merenje krvnog pritiska JN 24/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Potrošni materijal za medicinske aparate sa zakupom aparata JN 27/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora – Osiguranje infektivnog medicinskog otpada JN 25/2023

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 8

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 7

Obaveštenje o dodeli ugovora – Medicinski gasovi ( jednogodišnje potrebe) JN 22/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora – Održavanje laboratorijskog informacionog sistema SLIS JN 23/2023

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 6

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka – Dezinfekciona sredstva JN 19/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora –  Nadogradnja uređaja za hemijsku pripremu voode JN 21/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma- Potrošni materijal za potrebe bolničke banke krvi JN 20/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 47/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 46/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 44/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 9/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023 JN 13/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 4/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 11/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 50/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 27/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023 JN 26/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 25/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 5/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 19/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 34/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 31/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 4/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 36/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 16/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 2/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 1/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora – Održavanje bolničkog informacionog sistema HIS-1 JN 18/2023 

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Citostatici sa Liste D lekova JN 17/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 8/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 35/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 49/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 10/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 6/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 48/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023. JN 7/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma – II kvartal 2023 JN 3/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora – Medicinaka oprema za Službu za pneumoftiziologiju i Angio salu JN 15/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma/obustavi postupka – Zdravstvene usluge: konsultanti i onkološki konzilijum JN 13/2013

Obaveštenje o dodeli ugovora – Lekarski pregledi zaposlenih JN 16/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora – Održavanje NextBiz aplikativnog softvera JN 14/2023

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2023. godinu verzija 5

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma/obustavi postupka – Životne namirnice JN 8/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora – Bolnička posteljina i veš JN 10/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora – Potrošni materijal za medicinske aparate ( za potrebe angio sale) JN 12/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Materijal za kontinuiranu dijalizu JN 11/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Sanitetski potrošni materijal: rastvor za prevenciju infekcija i koagulacije JN 9/2023

Izmenjena verzijaPlana javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 4

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka – Gorivo za motorna vozila JN 7/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka – Potrošni materijal za invazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku i lečenje  JN 6/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Kancelarijski materijal i zdravstveni obrasci JN 4/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 27/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 26/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 25/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 40/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 50/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 47/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 33/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023 – JN 34/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 36/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 46/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN  44/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 42/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 7/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 2/2023 

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 38/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 36/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 31/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 19/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 4/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 6/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 3/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023.- JN 49/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 35/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2023. – JN 18/2022

Izmenjena verzijaPlana javnih nabavki za 2023. godinu verzija 3

Obaveštenje o dodeli ugovora – Sanitarni pregledi radnika, opreme i objekata, pregledi vode i merenje emisije dimnih gasova  JN 5/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, obustavi postupka – Tehnički materijal (sedmomesečne potrebe) JN 3/2023

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Lekovi i parsabiv ( novi lek) JN 2/2023

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2023. godinu – verzija 2

Obaveštenje o dodeli ugovora – Laparaskopski stub sa 4K sistemom JN 1/2023

Obaveštenje o dodeli ugovora – Posteljina, dušeci i navlake JN 51/2022

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Materijal za održavanje čistoće (devetomesečne potrebe) JN 46/2022

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Osteosintetski materijal za potrebe Službe za ortopediju sa traumatologijom ( jednogodišnje potrebe) JN 48/2022

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, obustavi postupka – Lekovi ( jednogodišnje potrebe) JN 47/2022

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, obustavi postupka – Sanitetski potrošni materijal IV ( jednogodišnje potrebe) JN 50/2022

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, obustavi postupka – Potrošni materijal za medicinske aparate ( dvogodišnje potrebe) JN 44/2022

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma, obustavi postupka – Tehnički materijal za potrebe Opšte bolnice Čačak ( devetomesečne potrebe) JN 49/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka – Servisiranje medicinske opreme III (na period od jedne godine) JN 39/2022

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Zdravstvene usluge: konsultanti za potrebe Opšte bolnice Čačak ( na period od 4 meseca) JN 42/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora – Osiguranje imovine i lica Opšte bolnice Čačak ( na period od jedne godine) – JN 45/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka Servisiranje medicinske opreme I ( na period od jedne godine) – JN 37/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora – Održavanje bolničkog informacionog sistema HIS1 ( na period od 6 meseci) – JN 41/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 34/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 31/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 27/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 26/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora  – Osiguranje motornih vozila Opšte bolnice Čačak (na period od jedne godine) – JN 43/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 25/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 40/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 7/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 5/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 16/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 4/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 1/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 36/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 38/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 2/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 33/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 21/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih  na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN  35/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 36/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 10/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 19/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma IV kvartal 2022. godine – JN 18/2022

 Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка – Сервисирање медицинске опреме II JN 38/2022

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Životne namirnice ( šestomesečne potrebe) JN 40/2022

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Potrošni materijal za invazivnu kardiovaskularnu dijagnostiku i lečenje ( devetomesečne potrebe) JN 34/2022

Izmenjena verzija Plana javnih nabavkiza 2022. godinu – verzija 14

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2022. godinu – verzija 13

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2022. godinu – verzija 12

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2022. godinu – verzija 11

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Sanitetski i ugradni materijal za potrebe operativnih službi Opšte bolnice Čačak (osamnaestomesečne potrebe) JN 36/2022

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Životne namirnice za potrebe Opšte bolnice Čačak ( šestomesečne potrebe) JN 35/2022

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Sanitetski potrošni materijal III ( jednogodišnje potrebe) JN 27/2022

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Sanitetski potrošni materijal I ( jednogodišnje potrebe) JN 25/2022

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2022. godinu – verzija 10

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Sanitetski potrošni materijal II ( jednogodišnje potrebe) JN 26/2022

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma – Potrošni materijal za medicinske aparate ( dvogodišnje potrebe) JN 31/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora – Obavljanje poslova zaštite od jonizujućeg zračenja JN 22/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora – Usluga etaloniranja manometara JN 33/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal 2022. – JN 18/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma  III kvartal 2022. – JN 21/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora – Periodični pregled instalacije i opreme JN 21/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal JN 7/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal – JN 37/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal 2022. – JN 3/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal 2022. – JN 10/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal 2022. – JN 4/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal 2022. – JN 28/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal 2022. – JN 2/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal 2022. – JN 9/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal 2022. – JN 12/2021 

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal 2022. – JN 1/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal 2022. – JN 38/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal 2022. – JN 30/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal 2022. – JN 36/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal 2022. – JN 29/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal 2022. – JN 8/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal 2022. JN 19-2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal 2022. – JN 16/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal 2022. – JN 34/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma III kvartal 2022. – JN 33/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka- Servisiranje nemedicinske opreme JN 30/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora – Servisiranje i održavanje liftova JN 32/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora – Digitalni radiografski sistem JN 23/2022

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2022. godinu – verzija 9

Obaveštenje o dodeli ugovora – Nabavka i montaža uređaja za proizvodnju hladne vode na sistemu klimatizacije JN 28/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora – Osiguranje infektivnog medicinskog otpada (na period od jedne godine) JN 24/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora ( zaključenju okvirnog sporazuma) – Zdravstven usluge: konsultanti JN 29/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora ( zaključenju okvirnog sporazuma), obustavi postupka – Dezinfekciona sredstva ( jednogodišnje potrebe) JN 19/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora ( zaključenju okvirnog sporazuma) – Citostatici sa D Liste lekova ( jednogodišnje potrebe) JN 16/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora – Medicinski gasovi za potrebe Opšte bolnice Čačak ( jednogodišnje potrebe) JN 13/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora ( zaključenju okvirnog sporazuma) – Tehnički materijal za potrebe Opšte bolnice Čačak ( šestomesečne potrebe) JN 18/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora – Održavanje NextBiz aplikativnog softvera za potrebe Opšte bolnice Čačak ( na period od 10 meseci) JN 15/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora ( zaključenju okvirnog sporazuma) – Potrošni materijal za potrebe Službe za transfuziju krvi JN 10/2022

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2022. godinu – verzija 8

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2022. godinu – verzija 7

Obaveštenje o dodeli ugovora – Održavanje laboratorijskog informacionog sistema SLIS za potrebe Opšte bolnice Čačak ( na period od 12 meseci)

Obaveštenje o dodeli ugovora – Usluge portparola (PR-a) za potrebe Opšte bolnice Čačak ( na period od 12 meseci)

Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma -Gorivo za motorna vozila Opšte bolnice Čačak ( 9-mesečne potrebe)

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma II kvartal 2022. godine – JN 12/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora – Održavanje bolničkog informacionog sistema HIS1 JN 9/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma II kvartal 2022. godine  – JN 7/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma II kvartal 2022. godine JN 5/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma II kvartal 2022. godine – JN 4/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma II kvartal 2022. godine – JN 13/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma II kvartal 2022. godine – JN 3/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma II kvartal 2022. godine – JN 22/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma II kvartal 2022. godine – JN 38/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma II kvartal 2022 – JN 37/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma II kvartal 2022. godine JN 36/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma II kvartal 2022. godine – JN 21/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora – Usluge sanitarnih pregleda radnika, objekata i pregledi vode ( na period od 9 meseci)  JN 11/2022

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2022. godinu – verzija 6

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma II kvartal 2022. – JN 34/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma II kvartal 2022. – JN 33/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma II kvartal 2022. – JN 30/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma II kvartal 2022. – JN 7/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma II kvartal 2022. – JN 2/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma II kvartal 2022. – JN 9/2021

Obaveštenje ododeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka JN 4/2022 Sanitetski i ugradni materijal za potrebe Operativnih službi Opšte bolnice Čačak

Obaveštenje o dodeli ugovora –  Kancelarijski materijal i zdravstveni obrasci JN 7/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora – Zdravstvene usluge: konsultanti JN 8/2022

Obaveštenje o dodeli ugovora – JN 3/2022 Nabavka i ugradnja nove redukcione stanice kiseonika

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka JN 6/2022 – Zdravstvene usluge : konsultanti za potrebe Opšte bolnice Čačak ( na period od 12 meseci)

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2022. godinu verzija 5

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki za 2022. godinu verzija 4

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka JN 5/2022 – Zdravstvene usluge: konsultanti i onkološki konzilijum za potrebe Opšte bolnice Čačak ( na period od 12 meseci)

Obaveštenje o dodeli ugovora JN 2/2022 – Nabavka ultrazvučnih aparata za potrebe Opšte bolnice Čačak

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2022. JN 22/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2022. JN 13/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2022. JN 36/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2022. JN 38/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2022. JN 21/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2022. JN 3/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2022. JN 37/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2022. JN 12/2021

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki 2022. verzija 3

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki 2022. verzija 2

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal 2022. JN 2/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma I kvartal JN 1/2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma JN 30-2021

Obaveštenje o dodeli ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma JN 9-2021 

Обавештење о додели уговора закључених на основу оквирних споразума ЈН 33-2021

План јавних набавки 2022. године 

Обавештење о закључењу оквирног споразума и обуставу или поништење поступка – Јавна набавка бр. 38/2021 – Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал; расвета

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 36/2021 – Материјал за одржавање чистоће (једногодишње потребе)

Обавештење о закључењу оквирног споразума и обуставу или поништење поступка – Јавна набавка бр. 34/2021 – Остеосинтетски материјал за потребе Службе за ортопедију Опште болнице Чачак

Обавештење о закључењу оквирног споразума и обуставу или поништење поступка – Јавна набавка бр. 37/2021 – Санитетски потрошни материјал (6-месечне потребе)

Обавештење о закључењу оквирног споразума и обуставу или поништење поступка – Јавна набавка бр. 33/2021 – Лекови

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 35/2021 – Осигурање имовине и лица

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 01/2022 – Набавка и уградња РТГ цеви за АХ апарат ARTIS ONE произвођача SIEMENS за потребе ангио сале Опште болнице Чачак

Обавештење о закључењу уговора– Јавна набавка бр. 31/2021 – Медицинска опрема (инхалатор и офталмоскоп)

Обавештење о закључењу уговора– Јавна набавка бр. 32/2021 – Осигурање моторних возила

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 30/2021 – Потрошни материјал за инвазивну кардиоваскуларну дијагностику и лечење (деветомесечне потребе)

Закључење уговора на основу оквирног споразума/система динамичке набавке – Јавна набавка бр. 22/2021 – Здравствене услуге: онколошки конзилијум и консултанти (IV квартал)

Закључење уговора на основу оквирног споразума/система динамичке набавке – Јавна набавка бр. 21/2021 – Животне намирнице (IV квартал)

Закључење уговора на основу оквирног споразума/система динамичке набавке – Јавна набавка бр. 13/2021 – Канцеларијски материјал и здравствени обрасци (IV квартал)

Закључење уговора на основу оквирног споразума/система динамичке набавке – Јавна набавка бр. 12/2021 – Дезинфекциона средства (IV квартал)

Закључење уговора на основу оквирног споразума/система динамичке набавке – Јавна набавка бр. 3/2021 – Санитетски потрошни материјал (18-месечне потребе) (IV квартал)

Закључење уговора на основу оквирног споразума/система динамичке набавке – Јавна набавка бр. 2/2021 – Потрошни материјал за хемодијализу (трогодишње потребе) (IV квартал)

Закључење уговора на основу оквирног споразума/система динамичке набавке – Јавна набавка бр. 1/2021 – Потрошни материјал за плазма стерилизатор са закупом апарата ( 3-годишње потребе) (IV квартал)

Закључење уговора на основу оквирног споразума/система динамичке набавке – Јавна набавка бр. 29/2020 – Остеосинтетски материјал за потребе Службе за ортопедију и трауматологију са пластичном хирургијом сет Б

Обавештење о закључењу уговора и обуставу или поништење поступка – Јавна набавка бр. 27/2021 – Сервисирање медицинске опреме III

Обавештење о закључењу оквирног споразума и обуставу или поништење поступка – Јавна набавка бр. 29/2021 – Потрошни материјал за медицинске апарате II

Обавештење о закључењу уговора и обуставу или поништење поступка – Јавна набавка бр. 25/2021 – Сервисирање медицинске опреме II

Обавештење о закључењу оквирног споразума и обуставу или поништење поступка – Јавна набавка бр. 28/2021 – Потрошни материјал за медицинске апарате I

Обавештење о закључењу уговора и обуставу или поништење поступка – Јавна набавка бр. 24/2021 – Сервисирање медицинске опреме I

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 26/2021 – Постељина за потребе Опште болнице Чачак

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 23/2021 – Обављање послова заштите од јонизујућег зрачења

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 22/2021 –  Здравствене услуге: онколошки конзилијум и консултанти

Обавештење о закључењу уговора на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 13/2021 – Канцеларијски материјал и здравствени обрасци (III квартал)

Обавештење о закључењу уговора на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 7/2021 – Гориво за моторна возила (III квартал)

Обавештење о закључењу уговора на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 3/2021 – Санитетски потрошни материјал (18-месечне потребе) III квартал

Обавештење о закључењу уговора на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 2/2021 – Потрошни материјал за хемодијализу (трогодишње потребе) III квартал

Обавештење о закључењу уговора на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 1/2021 –  Потрошни материјал за плазма стерилизатор са закупом апарата ( 3-годишње потребе) III квартал

Обавештење о закључењу уговора на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 31/2021 –  Дезинфекциона средства (III квартал)

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 12/2021 –  Дезинфекциона средства

Обавештење о закључењу уговора и обуставу или поништење уговора – Јавна набавка бр. 20/2021 – Сервисирање медицинске опреме

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 13/2021 – Канцеларијски материјал и здравствени обрасци

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 14/2021 – Набавка и уградња РТГ цеви са заменом операторске конзоле за ЦГ скенер Bright speed 16 Elite

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 19/2021 – Материјал за ремонт топловодног котла са услугом ремонта

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 17/2021 – Осигурање инфективног медицинског отпада

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 8/2021 – Медицински гасови

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 15/2021 – Набавка и инсталација Апликативног и DB сервера

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 18/2021 – Одржавање Next Biz апликативног софтвера 

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 9/2021 – Цитостатици са Листе Д лекова

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 16/2021 – Реконструкција постојећег простора за смештај новог РТГ апарата у Служби за пнеумофтизиологију

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 5/2021 – Одржавање лабораторијског информационог система СЛИСС

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 7/2021 – Гориво за моторна возила

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 10/2021 – Услуге санитарних прегледа радника, опреме и објеката и контрола пречишћене и дезинфиковане воде

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 29/2020 – Остеосинтетски материјал за потребе Службе за ортопедију и трауматологију са пластичном хирургијом сет Б

Обавештење о закључењу уговора – Јавна набавка бр. 6/2021 – Одржавање болничког информационог система

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 2/2021 – Потрошни материјал за хемодијализу (трогодишње потребе)

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 3/2021 – Санитетски потрошни материјал (18-месечне потребе)

Обавештење о обустави поступка – Јавна набавка бр. 4/2021 – Услуге одржавања и поправке софтвера

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 1/2021 – Потрошни материјал за плазма стерилизатор са закупом апарата ( 3-годишње потребе) Опште болнице Чачак

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума– Јавна набавка бр. 29-2020 – Остеосинтетски материјал за потребе Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак

Обавештење о додели уговора закључених  на основу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 31-2020 – Средства за дезинфекцију

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 31-2020 – Средства за дезинфекцију

Обавештење о закључењу оквирног споразума – Јавна набавка бр. 29-2020 – Остеосинтетски материјал за потребе Службе за ортопедију са трауматологијом Опште болнице Чачак

Обавештење о додели уговору – Јавна набавка бр. 30-2020 – Медицински гасови

Обавештење о додели уговору – Јавна набавка бр. 25-2020 – Дигитални РТГ апарат број

Профил наручиоца у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19)

ПРОФИЛ НАРУЧИОЦА

Пун назив наручиоца: Општа болница Чачак
Врста наручиоца: Јавни наручилац
Матични број: 17878735
ПИБ: 109170290
Држава: СРБИЈА
Општина: Чачак
Место: Чачак
Делатност: здравство
Облик својине: Државна својина
Облик организовања: Установа
Категорија: остало
Контакт: оbcacak@gmail.com

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОД 30.09.2020. године

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОД 28.10.2020. године

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОД 27.11.2020. године

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама можете преузети овде.