• Матичне ћелије

  Матичне ћелије

  Решењем Министарства здравља Републике Србије, број 515-01-1042/2009-02 од 14.05.2009. године Здравственом центру „Др Драгиша Мишовић“ Чачак је дозвољено увођење нове здравствене технологије – узмања крви из пупчаника као научно доказану, проверену и безбедну здравствену технологију.
  Статусним променама извршеним над Здравственим центром „Др Драгиша Мишовић“ Чачак и то поделе уз оснивање од новонасталих здравствених установа Општа болница Чачак је закључила уговор о преузмању права и обавеза са Здавственим центром „Др Драгиша Мишовић“ Чачак, те тиме и могућност да ступи у уговорне односе са правним лицима које обављају делатности увоза и извоза крви из пупчаника. Ово из разлога, што је у ОЈ Општој болници Чачак Здравственог центра „Др Драгиша Мишовић“ Чачак примењивана здравствена технологија узимања крви из пупчаника јер је била једина организациона јединица у којој се обављају порођаји, па и након статусне промене.
  Министарство здравља Републике Србије и то ресорни министар проф. др Томица Милосављевић је сагласно члану 234 став 1 тачка 3, а у вези члана 34 и 61 Закона о здравственом осигурању (Сл. гласник РС, број 107/2005 и 109/2005) донео Инструкцију о узимању и транспорту крви из пупчаника, број 011-00-131/2008-03 од 05.09.2008. године којим су предвиђени поступци и обавезе здравствене установе у примени ове здравстене технологије.
  Прикупљање крви из пупчаника обавља се у порорђајној сали тек после пресецања пупчане врпце, а унутар 5 минута од пресецања пупчане врпце. Прикупљање крви из пупчаника оабвља се под асептичним условима. Приликом прикупљања крви из пупчаника користе се стандардизоване процедуре in utero  или ex utero и прикупљање крви из пупчаника се врши пасивном методом, тј. под дејством силе земљине теже (нису дозвољене процедуре где се примењују активне методе прикупљања крви као што је коришћење шприцева, вакума и сл). Поступак узмимања крви из пупчаника може обавити искључиво доктор медицине специјалиста који има најмање 5 година стажа као специјалиста гинекологије и акушерства, а сам порођај може обавити и специјалиста који нема напред наведени стаж.

  За будуће родитеље су од значаја следеће информације:

  Крви из пупчаника се може узимати само ако је будућа мајка, односно родитељи дали писмену сагласност здравственој установи да желе да се крв из пупчаника узме и транспортује у одговарајућу банку ћелија у иностранство. Писмену сагласност будућа мајка, односно родитељи дају слободно и без утицаја здравствених радника запослених у здравственој установи. Писмена сагласност се чува као трајна документација. Писмена сагласност садржи и сагласност мајке о начину узмимања крви из пупчаника, односно in utero или после одстрањивања плаценте (доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства упознаје родитеље о предностима и недостацима обе наведене методе). Писменa сагласност се узима 7 дана пре термина предвиђеног за порођај. Будућа мајка, односно родитељи морају имати закључен уговор са банком ћелија у иностранству који је дужна да приложи здрасвтвеној установи у којој ће се обавити узимање крви из пупчаника.
  Да се крви из пупчаника не сме прикупљати ако је трудноћа мања од 34-те недеље, као и уколико је узорак крви из пупчаника мањи од 50 мл доктор специјалиста гинекологије и акушерства дужан је да обавести мајку, односно родитеље о тој чињеници, као и да је у таквом узорку број матичних ћелија мањи. Уколико и поред те чињенице мајка, односно родитељи искажу жељу да се такав узорак пошаље у банку ћелија у иностранство, о томе су дужни да потпишу посебну писмену изјаву која се чува у здравственој установи као трајна докуметација.
  Сагласност мајке о било ком питању које је везано за поступка узимања и транспорта крви из пупчаника не сме се узимати у току самог порођаја, као ни када је мајка под дејством аналгетика или непосредно по буђењу из анестезије.
  Да би се започео поступак узимања крви из пупчаника неопходно је да мајка има медицинску документацију о извршеним следећим анализама:

  • CMV- citomegalovirus
  • HBV- hepatitis B
  • HCV- Hepatitis C
  • HTLV-1 Хуман Т-ћелија лимпхотропиц вирус тип 1или хумани типе Т-лимпхотропиц вирус 1 (HTLV-I), који се назива одрасли Т-ћелија типа лимфом вирус 1
  • Htlv-2 Human T-limphotropic Virus 2(HTLV-II)
  • HIV virus side
  • Sifilis

  Докуметација о извршеним напред наведеним анализама не сме бити старија од 14 дана у односу на датум порођаја.
  За прикупљање крви из пупчаника се морају користити комерцијални сетови са антикоагулансом ACD који морају имати дозволу за стављање у промет Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије.

  Установа има закључене уговоре о пословно – техничкој сарадњи са следећим правним лицима:

  -STEM LIFE doo, ул. Иванковачка 10, 11060 Београд је ексклузивни заступник банке матичних ћелија StemCare A/S из Kopenhagena Danska

  -CRYO LIFE Niš – Mediana, Булевар Немањића 54/1/4, 18000 Ниш је овлашћени представник Стандардне лабораторије за биотехнологију доо MYCELL (ZAČEĆE ŽIVOTA LIASION) са седиштем у I.Polemi 49, Thessaloniki и представништвом у Egnatia 142, Thessaloniki, Greece

  -BIO SAVE doo Beograd, ул. Војислава Вучковић 10, 11000 Београд овлашћени заступник „Vita 34“ са седиштем у Deutscher Platz 5a, Leipzig Germany

  -ISAS doo Beograd, ул. Кумодрашка 68, 11000 Београд представник компаније MEDSTEM SERVICE S.A. седиште Marousi, Leof. Kifisias 37-39, Athens, Greece

  -PRIMO CELL doo Beograd, ул. Милована Глишић 6 је заступник компаније Smart Cells International Ltd са седиштем у Енглеској и Велсу, Bury House 31 Bury St London EC3A5AR

  -CRYO – SAVE SERBIA doo Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 4а улаз 2а је овлашћени представник за Србију CRYO SAVE са седиштем у Piet Heinstraat 11, 7204 JN Zutphen, Netherlands

  -CORD Ips doo Sremska Kamenica, ул. Партизана 13 је овлашћени представник компаније SERACELL STAMMZELLTECHNOLOGIE са седиштем у Schillingalle 68, 18057 Rostock, Germany

  -NEA VITA doo Beograd, ул. Светогорска број 43 је представник компаније LIAISON BIOMATRIX са седиштем у Bussiness incubator Thermi 1, 9th km Thessaloniki Thermi 57001, Greece

  -IN SCIENTIA FIDES SIRMIA doo Beograd, ул. Узун Миркова 3А као овлашћени представник друштва In Scientia Fides SpA са правним седиштем у Domagnano (Domanjano) loc. Florina, Strada Paderna 2, The Republic of San Marino

  -FUTURE HEALTH doo Beograd, ул. Господар Јевремова 41/9 је ексклузивни уговорни агент FUTURE HEALTH TECHNOLOGIES, Company Number 04431145, VAT number GB 847 4632 03, 10 Faraday Building, Nottingham Science and Technology Park, University Boulevard, Nottingham NG7 2QP, United Kindrom

  -MEDIGEN doo Beograd, ул. Страхињића Бана 53, Београд је ексклузивни агент компаније FUTURE HEALTH BIOBANK S.A Company CH – 550-1070073-9, Route de Pra de Plan 3, 1618 Chatel St Denis Switzerland

  Како је Законом о здравственој заштити забрањено рекламирање здравствених услуга у које спада и узимање крви из пупчаника, стручно-медицнских поступака и метода здрваствене заштите, укључујући здравствене услуге, методе и поступке традиционалне медицине, то све ближе информације о правним лицима која се баве увозом и извозом крви из пупчаника, поступком узимања крви из пупчаника, моделима образаца сагласности будући родитељи могу добити у Правној служби Опште болнице Чачак.

  Телефонско давање информација није дозвољено, већ будући родитељи могу заказати разговор ради добијања неопходних информација на број 032/375 – 811 или 032/307 – 000 локал 70-16. Контакт особа: Бранко Јевтовић, дипл. правник.

  Leave a reply →

Photostream

Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
free download udemy paid course
download micromax firmware
Free Download WordPress Themes
udemy paid course free download