• U Opštoj bolnica Čačak vršiće se Neuroangiološka ispitivanja od 15. decembra

  Od 15.12.2022. radi bržeg i kvalitetnijeg lečenja neuroloških pacijenata a zahvaljujući razumevanju i podršci direktora bolnica Prm Dr Dejana Dabića, načelnika radiologije i neurologije, Dr Biljane Vučetić i Dr Nadežde Savić na odeljenju radiologije je omogućen rad neurologu Dr Tatjani Filipović da na savremenom Ultra Zvuk aparatu na radiologiji obavlja Dopler krvnih sudova vrata, prema predviđenom nedeljnom rasporedu .

  Dr Filipović je u periodu od 24.10. do 2.12.2022. u Specijalnoj bolnici “Sveti Sava” Beograd, upućena na edukaciju Dopler krvnih sudova vrata, ultrazvuk u cerebrovaskularnim bolestima i stekla zvanje neuroangiologa. Osnovni kurs UZ krvnih sudova vrata završen 2020. godine. Od 2006. godine se bavi Doplerom krvnih sudova mozga TCD (Bolnica “Sveti Sava”) koju sprovodi na UZ aparatu smeštenom na odeljenju neurologije. Od 2013. član tima za moždanu smrt, bolnica Čačak – Donor bolnica. Na više kurseva edukovana za utvrđivanje moždane smrti.

  TCD-om i Doplerom krvnih sudova vrata ispituju se pacijenti:

  – Sa moždanim udarom ili su u riziku za dobijanje infarkta mozga ili hemoragije.

  – Otkrivanje anomalija, disekcija, stenoza, okluzija, ateroskleroze, vaskulita, AV malformacija i eventualno upućivanje kod vaskularnog hirurga radi operacije krvnih sudova

  – Praćenje pacijenata nakon ugradnje stenta i endakterektomije.

  – Prohodnost krvnih sudova nakon davanja aktilize ili trombektomije.

  – Preporuka za pacijente sa glavoboljama, vrtoglavicama, sa više faktora rizika (dijabet, hipertenzija, povišene masnoće, nasledni faktor)

  – Krize svesti, kolaps, sinkopa

  – Ispitivanje i kod dece, bezbedno i bez kontraindikacija (krize svesti, migrene)

  Navedene procedure su brze, neinvazivne, bezbolne, bez pripreme i sa visokom preciznošću otkrivaju morfologiju i protok krvnih sudova vrata i mozga.

   

  Plan rada neurologije za 2023. godinu:

  – Nabavka objedinjenog aparata TCD i Doplera krvnih sudova vrata

  – Opremanje i osavremenjivanje već postojeće jedinice za moždani udar, gde se aktiliza sprovodi od 2013. godine, svi neurolozi imaju sertifikat za davanje terapije

  – Kontinuirana saradnja sa odeljenjem radiologije u cilju priprema za upućivanje pacijenata na tercijarni nivo KCS Kragujevac, Bolnica “Sveti Sava” KCS Beograd neuroradiologija i vaskularna hirurgija radi sprovodjenja trombektomije, kao savremenije metode za lecenje bolesnika sa moždanim udarom (CT angiografija,CT perfuzija)

  – Primarna prevencija moždanog udara kroz preventivne preglede i edukaciju (stanovništva i kolega SHP i primarne zdravstvene zaštite) jer je moždani udar drugi uzrok smrtnosti posle infarkta srca, a prvi uzrok smrtnosti kod ženske populacije.

  Leave a reply →

Photostream