• Одлука у вези закупа непокретности

  Одлука у вези закупа непокретности

  На основу члана 9 став 1. Условима на основу прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда(Сл. гласник РС број 24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017), a у вези огласа о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној

  Read more →
 • Обавештење

  Обавештење

  Отварање писмених понуда по Огласу , број 9975/1 од 27.07.2017. године, објављеног 28.07.2017. године биће одржано 15.08.2017. године у 12.00 часова у просторијама Набавне службе која се налази у Управној згради у улици Драгише Мишовића 205, а како је то прецизирано тачком 4 напред наведеног огласа. За комисију. Обавештење у целости можете преузети овде.

  Read more →
 • Давање у закуп непокретности у јавној својини за потребе Опште болнице Чачак

  Давање у закуп непокретности у јавној својини за потребе Опште болнице Чачак

  На основу члана 34- став 1- Закона о јавној својини(Сл. Гласник РС. број 72/2011/ 88/2013. 105/2014, 104/2016), члана 7.став 1., а у вези члана 6. став 2. Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања понуда (Сл. гласник РС, број 24/2012, 48/2015

  Read more →
 • Матичне ћелије

  Матичне ћелије

  Решењем Министарства здравља Републике Србије, број 515-01-1042/2009-02 од 14.05.2009. године Здравственом центру „Др Драгиша Мишовић“ Чачак је дозвољено увођење нове здравствене технологије – узмања крви из пупчаника као научно доказану, проверену и безбедну здравствену технологију. Статусним променама извршеним над Здравственим центром „Др Драгиша Мишовић“ Чачак и то поделе уз оснивање од новонасталих здравствених установа ОпштаRead more →