• ЗДРАВСТВЕНЕ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЧАЧАК

  ЗДРАВСТВЕНЕ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЧАЧАК

  У спровођењу здравствене заштите здравствена установа и приватна пракса дужне су да примењују научно доказане, проверене и безбедне здравствене технологије у превенцији, дијагностици, лечењу и рехабилитацији. Под здравственим технологијама подразумевају се све здравствене методе и поступци који се могу користити у циљу унапређивања здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, који

  Read more →
 • Историјат Опште болнице Чачак

  Историјат Опште болнице Чачак

  Здравствене прилике у Чачку од 1914. до 1918. године Аустроугарска окупација Чачка је трајала од 01. новембра 1915. године до краја октобра 1918. године. Привредни живот у, и онако неразвијеном крају, је потпуно замро за време рата па су недовољне количине хране и лоша здравствена заштита главни узрочници веома велике стопе морталитета цивилног становништва. Чачак

  Read more →